PAX ET GAUDIUM IN CRUCE

Ks. Stanisław Małkowski

PAX ET GAUDIUM IN CRUCE

Liturgia słowa Bożego niedzieli czternastej zwykłej 3lipca głosi Boży pokój. Mówi Bóg do Jerozolimy: Skieruję do niej pokój (Iz 66,12). W drugiej lekcji czytamy: Niech zstąpi pokój i miłosierdzie na tych, którzy chlubią się z krzyża Chrystusa (Ga 6,17). Uczniowie Jezusa niosą pokój jako dar, który może być przyjęty albo odrzucony (Łk 10,5n).

Pokój w świetle Pisma Świętego to dobrobyt, harmonia, odpoczynek, bezpieczeństwo, zgoda, zwycięstwo nad wrogiem, szczęście, owoc sprawiedliwości i pojednania, dar Boży, którego świat dać nie może, bo go nie ma.

Pisze św. Jakub: Owoc sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój (J 14,27), a w kazaniu na Górze słyszymy: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój (Mt 5,9).

Warunkami pokoju w prawdzie w odróżnieniu od fałszywego spokoju są: powszechne uznanie władzy Chrystusa, pojednanie różnych ludzi i narodów w Kościele, sprawiedliwość wobec Boga i ludzi. Pokojowi na świecie sprzeciwia się totalitarne imperium pogańskie. Dlatego walka z szatanem i grzechem w wymiarze zarówno osobistym, jak i społecznym, światowym przejawia się i uobecnia w Kościele walczącym, w solidarności walczącej, w sprzeciwie wobec ideologii i poczynań prowadzących do budowania współczesnej wieży Babel pod szyldem globalizmu i Unii Europejskiej.

Mówi Matka Boża w orędziu w dniu wspomnienia św. Wacława – patrona Czech, 28 września 2013 r.: Dzisiaj zagraża narodom Europy niebezpieczeństwo spowodowane atakami Antychrysta, który chce doprowadzić do zniszczenia narodów i ich chrześcijańskiej tożsamości. Nie pozwólcie na to, aby Bestia miała was całkowicie pożreć. Podejmijcie narodową, wspólną modlitwę różańcową. Przypatrzcie się wysiłkom moich dzieci z Węgier, spójrzcie na duchową walkę, jaka toczy się w moim w moim królestwie w Polsce. Nie bójcie się podjąć wysiłku dla Chrystusa Króla – Pana wszystkich narodów! (Adam Człowiek, Orędzia dla Polski i Polaków, s. 151 i nast.). W kolejnym orędziu mówi Maryja: Zwycięstwo przyjdzie przez mój różaniec (tamże, s. 155).

Świat o własnych siłach nie może dać pokoju, którego źródłem jest Bóg. Wspólna deklaracja Niemiec i Francji w odpowiedzi na Brexit oznacza odsłonięcie totalitarnego projektu budowy w Europie imperium niszczącego kulturę, tradycję i wiarę poprzez uderzenie w narodową tożsamość i odrębność w wymiarze wolności, własności i życia. Skutkiem wyjścia Anglii z Unii Europejskiej może być stopniowy rozpad Unii, ale może być też urzeczywistnienie zapowiedzi niemiecko-francuskiej przy spodziewanym poparciu Rosji. Dlatego wyłączenie Rosji z tego zgubnego układu mocą Matki Bożej dzięki nawróceniu i zwycięstwu Bożego pokoju w aspekcie spełnienia woli Matki Bożej Fatimskiej z 13 lipca 1917 r. poprzez uroczyste ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi byłoby ratunkiem dla Polski, Europy i świata. Potrzebna jest do tego wiara i wola papieża w jedności z biskupami Kościoła powszechnego. Jest o co się modlić. Sprawy doczesne mają związek z wiecznymi, choćby przez to, że albo do nieba, albo do piekła prowadzą. Iluzja zawłaszczenia ziemi i narodów przez Antychrysta przypomina diabelską pokusę, która dotknęła w raju za sprawą węża naszych prarodziców Adama i Ewę: decydując samowolnie, co dobre, a co złe, będziecie jak Bóg. Uznanie władzy Boga w postaci królowania Chrystusa i Maryi Matki broni nas przed ludzką samowolą i diabelskim buntem zawartym w słowach: Non serviam – nie będę służył, wypowiadam posłuszeństwo Bogu i Jego woli.

Modlitwa za obecne władze w Polsce w imię nadziei może przyczynić się do stworzenia w środku Europy porozumienia i współpracy dla zniweczenia pomysłów Bogu i ludziom przeciwnych. Można więc odnieść do czołówki Unii Europejskiej dawną wojenną rosyjską piosenkę, lekko sparafrazowaną: Poczekaj, siostro, nie tak ostro, nam Polakom umierać nie czas.

Wszelkie dziejowe wydarzenia są wezwaniem i zadaniem: jak wyprowadzić z nich dobro, jak uniknąć zła. Ludzkie narzędzia podejmowane w duchu słów św. Pawła, powtarzanych przez bł. ks. Jerzego: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, połączone z Bożymi środkami działania są zapewnieniem zwycięstwa, którego chce dla nas Bóg przy naszym współudziale.

Mówi Maryja w orędziu z 13 października 2013 r.: Kochane dzieci, Moje Serce jest ratunkiem dla świata; jest otwartą drogą dla wszystkich, aby mogli spotkać Mojego Boskiego Syna i zjednoczyć się z Nim. Wasze zawierzenie i poświęcenie Mojemu Sercu jest waszą odpowiedzią na moje zaproszenie dla was, abyście mogli mieć udział w Moim tryumfie, który jest wielkim znakiem miłosiernej miłości Mojego Boskiego Syna. Zapowiedziałam wam tryumf Mojego Serca i on nadejdzie w objawieniu chwały Mojego Syna. Już teraz możecie mieć w nim udział, jeżeli będziecie trwali miłości i pełnili wolę Bożą. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca to także znak zwycięstwa nad Szatanem i wszystkimi jego dziełami. Dlatego jeżeli poświęciliście się Mojemu Sercu, to bądźcie pewni, że wraz z Moim Sercem pokonacie Szatana i przyczynicie się do zwycięstwa dobra (Adam Człowiek, Orędzia…, s. 158 i nast.).

Szczególnym zadaniem dla nas jest modlitwa za Rosję połączona z ofiarą dziejowych cierpień i krzywd, których Polska od Rosji doznała. Do tego wzywa nas Matka Boża w orędziu z 23 listopada 2013 r.: Mój Boski Syn pragnie okazać Swoje miłosierdzie ludom i narodom, kierując je wraz z Kościołem na drogę prawdziwego pokoju i jedności. Jeżeli będziecie wytrwali w modlitwie za Rosję, to wkrótce Bóg uczyni cud za wstawiennictwem Mojego Niepokalanego Serca (tamże, s. 178). Znany jest w socjologii mechanizm samospełniającego się albo samoniszczącego proroctwa. Złe proroctwo może się zniszczyć, a dobre spełnić przy naszym współudziale mocą krzyża.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s