Odpowiedź: Inwazja motywacji konsumpcyjnych w kontekście integracji europejskiej

4. Systemy o trzech punktach wyróżnionych

Są to systemy dość dobrze zrównoważone sterowniczo, ale do pełnej równowagi potrzeba, aby „sieci” znajdowały się niejako dla dopełnienie – systemy o jednym punkcie wyróżnionym, które omówiono powyżej. Z uwagi na uprzedzenia badaczy nie wszystkie były dotychczas rozpoznawane . Brak czułości niektórych elementów był raczej uznawany za defekt, zachowanie aspołeczne , niepożądane lub szkodliwe. Jednak z analizy zjawiska powstawania predylekcji do określonych norm wynika ,ze są to stany naturalne , wzmacniane przez aktualny dynamizm charakteru systemów autonomicznych. Sądzę ,że wykaz norm podany przez J. Kosseckiego powinien być uzupełniony na zasadzie zupełności elementów rozumowania.

4.1., Systemy o niskim progu czułości wejścia i wyjścia informacyjnego i wejścia  energetycznego „I,S,O,-”

Rys. 15

Nastawione są na pobieranie i wydawanie informacji oraz pobieranie o energii – odpowiada to predylekcjom poznawczo – ekonomicznym , określanym krótko jako ideowe. Aby przywrócić równowagę w „sieci” muszą się znajdować elementy „-,-,-,R”, rozpraszające nadmiar  energii – dlatego w systemach społecznych o takich motywacjach dochodzi do budowy piramid, gigantycznych obiektów itp.

2.Systemy o niskim progu czułości wejścia i wyjścia informacyjnego oraz wejścia energetycznego „I,-,O,R”

Rys 16

Nastawione są na pobieranie i wydawanie informacji i wydawanie energii: odpowiadają  za powstanie predylekcji  poznawczo – etycznych, w skrócie religijnych. W tradycyjnych naukach te dwa normotypy słabo rozróżniane, Z uwagi na nadmiar objawów rozpraszania energii wymagają w „sieci” istnienia  elementów typu „-,S,-,-,” nastawionych na  gromadzenie energii, Bez takich elementów szybko ulegają zagładzie z braku energii, /np. Abraham korzystał z fortuny zgromadzonej przez Teracha /
Z uwagi na możliwość wydawania informacji i energii jest to norma atrakcyjna dla egzosatyków- młodzież  mająca zapewnione zasilanie chętnie garnie się w szeregi stowarzyszeń religijnych. Dziwne, że do tej pory nie uznano tego za normotyp społeczny

4.3. Systemy o niskim progu czułości wejścia informacyjnego oraz wejścia: i wyjścia energetycznego: „I ,S,,-,:R”

Rys 17

Nastawione są na pobieranie informacji oraz wydawanie i pobieranie energii, co daje warunki dla predylekcji etyczno – witalnych /moralność/
Jednakże oznacza to, że znaczna część informacji będzie „utajniona” zaś dla przywrócenia równowagi należy wykorzystać systemy „-,-,O,-„, stąd taki szacunek dla wieszczów/ czy gawędziarzy/,a przy niskim poziomie inteligencji – plaga plotek wyssanych z palca,
Z tego względu łatwo modą stracić równowagę sterowniczą bo czułe wejścia informacyjne plotki potraktują poważnie / dramat Otella/ a utajnianie budzi sprzeciw społeczny
/ np. sprawa Katynia /. Z rysunku widać ,że wszystkie systemy moralnościowe mają zaprogramowaną dbałość o zasilanie / sa nastawione na równowagę w wydawania i pobierania energii/ oraz oparcie w etyce, natomiast w niektórych wypadkach sama etyka może być niemoralna- brak zasilania prowadzi do destrukcji systemu.
Z uwagi na brak wydawania informacji moralność jest nieatrakcyjna dla egzostatyków, stąd trudności we wdrażaniu systemów tego typu w społeczeństwach pozornie egostycznych/ młodych/

4.4. Systemy o niskim progu czułości wyjścia informacyjnego oraz wejścia i wyjścia energetycznego”-,S,0,R”

Rys 18

Nastawione są na pobieranie energii oraz wydawanie energii  i. informacji, co oznacza warunki do powstania predylekcji ekonomiczno -witalnych „społeczeństwa konsumpcyjne”, Dla równowagi potrzebne jest istnienie elementów typu ” I,-,-,-” a więc „banków  informacji”,
Niebezpieczeństwo dla takiego systemu polega na tym, że gromadzona przez wyspecjalizowane elementy informacja może być użyta przeciw systemowi stad dążenie do uczulenia opinii publicznej na tę kwestię- kłamstwo jest uważane za najcięższy grzech.
Ten normotyp jest również pomijany przez moralistów a konsumpcja jest uważana za coś niewłaściwego, tymczasem jest to wynik predylekcji wynikających z takiego układu czułości wejść i wyjść systemu MAZUR , a zmianę można osiągać prze zmianę tych czułości
Podany sposób ustalenia możliwych do przewidzenie typowych sposobów zachowania się ludzi /odpowiednik norm społecznych/ jest o tyle nośny poznawczo, że ujmuje również zachowania się rzadkie statystycznie, a istotne dla uzyskiwania równowagi w nadsystemie. Przyjęcie podanej systematyki umożliwia wytłumaczenie, dlaczego pewne określone predylekcje są charakterystyczne dla pewnych obszarów, Trzeba tu uwzględnić rozważania A. Lecha w pracy „Geografia dynamizmów” , Otóż przewaga czułości wejść da objawy endodynamizmu i będzie akceptowane jako przydatna do przetrwa¬nia na  obszarze endo-, równowaga będzie akceptowana i ulegnie wzmocnieniu na obszarze statyzmu, zaś przewaga czułości  wyjść będzie charakteryzowała obszary egzodynamizmu..
Najciekawsze są kombinacje trzech punktów – endostatyzmowi odpowiadają predylekcje poznawczo – ekonomiczno „I,S,O,-” /ideologiczne/ oraz etyczno-witalne „I,S,-,R”- moralne przy czym bardziej endo są „I,S,0,-” z uwagi na nieczułość wyjścia energetycznego, a więc mogą być w konflikcie z ,”I , S,-,R” stad konflikty pomiedzy ideologią i moralnoscia,.
Egzostatyzmowi odpowiadają predylekcje „I,-,O,R” /religijne/ oraz „-,S,O,R” – /konsumpcyjne/, stad konflikt, w którym brak czułości wejścia energetycznego oznacza, że „religijne”   są w gorszej sytuacji niż „konsumpcyjne” /słabsze ekonomicznie/.

Inwazja norm konsumpcyjnych

Jak widać z powyższych rozważań można było się spodziewać powstawania norm konsumpcyjnych w sytuacji, gdy systemy maja wyrabianą czułość wejścia energomaterialnego /najpierw trzeba coś zarobić, żeby wydawać/. Oczywiście należało wziąć pod uwagę taką możliwość, wynikającą wprost z rozważań Mazura i Kosseckiego, gdyby się szczerze chciało ukierunkować społeczeństwo na  przykład na przewagę norm moralnych. Mam wrażenie jednak, że naukowcy śnią o rządach elit od czasów Konferencji Pugwash – w domyśle – elit naukowców o słusznym rodowodzie.
Przy braku czułości wejścia informacyjnego spowodowanej nieustającą wojną informacyjną /nie wyczula się młodzieży na słabsze sygnały informacyjne/ oraz zapewnionej swobodzie wydawania energomaterii i informacji
/społeczeństwo ludyczne/  normy konsumpcyjne uzyskują przewagę na normami opartymi na moralności, którą nie można się chwalić, i nad ideologia, ograniczająca wydawanie a wymuszająca oszczędzanie, a nawet nad religią, nie zwracającą uwagi na zasilanie, gdyż fundamentaliści nakładają obowiązki religijne bez  względu na możliwość ich spełnienia /co najlepiej widać w sprawie aborcji – nie uchwalono zasiłku ciążowego pomimo, że państwo nałożyło na kobiety obowiązek donoszenia ciąży/.
Wojna informacyjna powoduje nacisk na używanie  coraz silniejszych bodźców informacyjnych.  Preferowane są  informacje odwołujące się do silnych emocji , czyli do strachu i do seksu, znieczulając wejścia informacyjne. Sposobem na to jest wyłączanie się z tych oddziaływań – każdy telewizor ma przecież wyłącznik….
Działania wychowawcze będące przyczyną powstawania norm konsumpcyjnych zostały niejako wymuszone sytuacją gospodarczą w czasie wojen, kiedy to coraz młodsi ludzie byli angażowani lub nawet zmuszani do pracy, a propaganda wojenna obiecywała czasy szczęśliwości po zwycięstwie. W krajach socjalistycznych ograniczanie spożycia indywidualnego na rzecz spożycia zbiorowego było przyjmowane niechętnie, gdyż nie miało umocowania w kulturze regionów o klimacie surowszym niż ten, gdzie opracowywano modelowe społeczeństwa. Agresywna propaganda gloryfikująca wolność jednostki podsycała oczekiwania społeczne. W jednym z amerykańskich filmów pracownik agencji reklamowej powiedział- mamy pokazywać zwykłych Amerykanów, takich zwykłych amerykańskich milionerów. Sekretarz stanu za czasów prezydentury Einsehowera, John Foster Dulles wręcz stwierdził- każde kino ma być konsulatem amerykańskim i tak właśnie było i jest nadal.
W rezultacie tego wzrasta zadłużenie gospodarstw domowych właśnie na wzór amerykański. Dobra mają być dostępne tu i teraz, bez czekania i należy się nimi chwalić. Nakręca to koniunkturę prze zakupy/ słynne powiedzenie prezydenta George Busha : Go to Buy – ruszaj na zakupy! /i wymusza pracowitość, bo kredyty trzeba spłacać. Widoczne „ zewnętrzne znamiona luksusu”, tak piętnowane w propagandzie socjalistycznej, pokazywane na każdym kroku i każdych newsach budzą zazdrość i pobudzają aspiracje i ambicje ludzi młodych, egzostatyków, dla których popisywanie się jest modus vivendi. Niestety, brak wiadomości o dynamizmie charakterów jest powodem braku podejmowania skutecznych działań dla opanowanie mody na amerykanizm. Brak pochwał za zachowanie odpowiednia powoduje przekierunkowanie uwagi dziecka na zachowanie , które uzyskuje czyjąś aprobatę- tak powstają grupki „rozrabiaków’ w szkołach, dla poklasku grupy uczniowie łamią wszystkie normy etyczne.
Wzmacnianie informacyjnych bodźców wejściowych ma już swoją podbudowę naukową w postaci technik neuroligwistycznych opracowywanych przez psychologów . Potencjalnego klienta traktuje się jako przedmiot manipulacji i wmawia się mu, że właśnie trafia  się życiowa okazja zakupu przedmiotu lub usługi o najwyższych parametrach /silny bodziec informacyjny/ za najniższa cenę /skojarzenie z czułością wejścia energetycznego/. Dodatkowo klient ma otrzymać podarunki, bonusy , punkty i gadżety/ działające stymulująca na czułe wejście energetyczne/. Tym przedmiotem będzie mógł się chwalić bardziej od innych ludzi /czułe wyjście informacyjne/  i ten przedmiot da mu możliwość osiągania niespotykanych przeżyć/ czułe wyjście energetyczne/.
Rezultatem tych oddziaływań jest hasło- Młodość Obowiązkowa! Egzostatycy bowiem idealnie wpasowują się w predylekcje konsumpcyjne. Producenci przez reklamy starają się wmówić przyszłym nabywcom ,ze oferowane produkty odmładzają, przywracają sprawność fizyczną itd.
Również naśladowanie ludzi sukcesu prowadzi do rozpowszechnienia wzorów zachowań, zwrotów i epitetów słownych,  fryzury i ubiorów, i to niekoniecznie dostosowanych nawet do klimatu.
Kiedy bramkarz francuski Fabien Barthez obronił dwa rzuty karne, wśród kibiców przed godziną
wyśmiewających jego łysinę nastała moda na łysiny, a że w bójce przemogli konkurentów, moda się
rozpowszechniła. To samo można powiedzieć o modzie chodzenia z gołym brzuszkiem
rozpowszechniona wśród nastolatek, zapożyczoną z Florydy a w naszym klimacie prowadzącą do
przeziębienia nerek- wprowadziła ją pewna piosenkarka z zespołu Spice Girls lansując udany przebój
i natychmiast miała tysiące naśladowczyń, jakby odsłonięcie brzuszka poprawiało działanie strun
głosowych. Modny stał się luz, swoboda, kozactwo i brak zobowiązań. Spowodowało to upodobnienie
się kultury konsumpcyjnej do cywilizacji stepowej, turańskiej. To z kolei rodzi poczucie braku etyki
w stosunkach społecznych. Wprowadzanie  zasad etyki  przez państwo w drodze prawodawstwa daje
objawy cywilizacji bizantyjskiej, zaś jedyną alternatywą jest cywilizacja religijna.
Uznaniem moralistów cieszy się jedynie turystyka, która z punktu widzenia cybernetyki polega na
wydawaniu energii w dużej ilości, celem otrzymania informacji wysokiej jakości – wędrujemy w
dalekie kraje , co jest męczące i kosztowne, a otrzymujemy w zamian widoki pięknych krajobrazów,
dźwięki egzotycznych melodii lub smak i zapach nieznanych potraw. Przewaga wydawania energii i
materii jest wyraźna, a więc sytuacja ta sprzyja egzodynamikom i egzostatykom ludziom młodym
duchem.W systemie norm jest to równoznaczne z normami etycznymi i w zasadzie jest jedyną formą
konsumpcji uznawaną za społecznie pożyteczną. Tymczasem normy konsumpcyjne nie są same w
sobie ani dobre, ani złe, są takie do jakich doprowadziło oddziaływanie wychowawcze
społeczeństwa. Bardziej wpasowują się w egzostatyczny krajobraz Florydy niż w statyczne
otoczenie klimatyczne Europy środkowej, a rażą w zimnym klimacie  Polski, gdzie zapobiegliwość
zawsze była cnotą.

Maciej Węgrzyn – dla mojej Żony, grudzień 2007.

Motywacja w ujęciu cybernetycznym – Kossecki i Węgrzyn (Zjazd NAI 2014)

« Ostatnia zmiana: (Wto) 04.11.2014, 00:28:47 wysłana przez BladyMamut »
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s