Odp: Liga Narodowo Demokratyczna, ZP Grunwald

WYKAZ PUBLIKACJI JÓZEFA KOSSECKIEGO

1) On cetrtain problem of  plane linear viscoelasticity,

Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XII, No.1 – 1964, s. 39-43.

2) Uogólniony płaski stan naprężenia w wirującym lepkosprężystym dysku ze sprężystym pierścieniem,

Rozprawy Inżynierskie, tom 12, nr 2, 1964, s. 297-307.

3) The influence of edge displacements on the dynamic deflection of plate,

Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XIII, No.4 – 1965, s. 201-209.

4) Dynamic deflection of a plate produced by edge stresses,

Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XIII, No.7 – 1965, s. 385-391.

5) One dimensional motion of a dislocation in the field produced by another dislocation,

Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 20, No. 1, 1968, s. 67-85.

6) One dimensional motion of a dislocation in the field of concentrated forces,

Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 20, No. 2, 1968, s. 123-142.

7) Wspólnie z Elżbietą Kossecką, The equations of motion of concentrated dislocation,

Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 20, No. 4, 1968, s. 403-419.

8) Edge dislocation in a visco-elastic medium,

Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XVII, No.3 – 1969, s. 173-177.

9) The motion of a concentrated dislocation within the field of dislocation with finite surface,

Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XVII, No.3 – 1969, s. 179-185.

10) The Green tensor and the displacement and stress fields due to a dislocation in anisotropic medium,

Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 22, No. 5, 1970, s. 497-513.

11) Socjodynamiczna analiza prognoz demograficznych Polski do roku 1980,

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, tom XXXIII, nr 2, 1971, s. 147-167.

12) Socjodynamiczna metoda badania procesów demograficznych,

Polska 2000, nr 3, 1971, s. 436-496; głos w dyskusji s. 316-322.

13./ Prognoza naukowa czy…, Prawo i Życie, rok 16, nr 24, 1971, s. 3.

14) The problem of  two dislocations in anisotropic medium,

Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 24, No. 1, 1972, s. 105-115.

15) Zastosowanie cybernetyki społecznej do przewidywania skutków polityki ludnościowej,

Studia Demograficzne, nr 29, 1972, s. 3-24.

16) Socjotechnika propagandy politycznej,

Zeszyty Prasoznawcze, rocznik 13, nr 3, 1972, s. 15-26.

17./ Czy można wpływać na zachowanie społeczeństwa,

Miesięcznik Literacki, r. 7, nr 2, 1972, s. 107-112.

18) Zastosowanie cybernetycznej teorii układów samodzielnych do opracowywania prognoz demograficznych,

Materiały z Seminariów Problemowych, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, Warszawa 1972, s. 83-114.

19.\ Jedno, dwoje czy troje,

Walka Młodych, nr 4, 1972, s. 4-5.

20.\ Nie balast, a nadzieja…,

Walka Młodych, nr 6, 1972, s. 4

21.\ Ideologia kultura seks,

Walka Młodych, nr 9, 1972, s. 4.

22./ Czym jest cybernetyka społeczna,

Walka Młodych, nr 14, 1972, s. 4.

23./ Mechanizmy wokół człowieka,

Walka Młodych, nr 16, 1972, s. 4.
24./ Jest taki klucz,

Walka Młodych, nr 19, 1972, s. 4.

25.\ A więc jedno?,

Walka Młodych, nr 20, 1972, s. 5.

26./ Sterowanie,

Walka Młodych, nr 22, 1972, s. 5.

27./ Prawda jest własnością społeczną,

Walka Młodych, nr 23, 1972, s. 5.

28./ Krytyka nie tylko naukowa,

Prawo i Życie, rok 17, nr 10, 1972, s. 7.

29./ Telewizja instrumentem wychowania,

Ekran, rok 16, nr 24, 1972, s. 16-17.

30.\ Żelazne racje,

Fakty i Myśli, rok. 15, nr 15, 1972, s. 9.

31) Cybernetyka społeczna, Tom I,

Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1973, stron 300.

32) Proces produkcji informacji i jego wpływ na aktywność społeczną,

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, tom XXXV, nr 4, 1973, s. 215-232.

33) Cybernetyczna metoda optymalizacji schematów zarządzania,

Wybrane zagadnienia z teorii polityki, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1973, s. 1-24.

34) Głos w dyskusji,

W kierunku optymalnego rozwoju ludności, Stowarzyszenie PAX Studium Społeczno-Ekonomiczne, 1973, s. 57-61.

35./ Cybernetyka społeczna – do czego służy?,

Widnokręgi, nr 1, 1973, s. 90-94.

36./ Co może wyjaśnić cybernetyka społeczna,

Opole, rok 4, nr 7, 1973, s. 23-24.

37.\ Popularyzacja nowoczesnej wiedzy naukowej, czy muzeum nauki?,

Ekran, rok 17, nr 49, 1973, s. 3-5.

38./ Czego należy oczekiwać od nowoczesnych prognoz demograficznych,

Życie i Myśl, rok 23, nr 8/9, 1973, s. 105-109.

39) Cybernetyka kultury,

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, stron 299.

40) Integracyjna funkcja cybernetyki społecznej,

Studia Filozoficzne, nr 9, 1974, s. 103-112.

41) Optymalizacja modelu rodziny z punktu widzenia skutków społeczno-ekonomicznych,

Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, nr 5, 1974, s. 18-24.

42) Optymalizacja struktury awansów a sterowanie wydajnością układu społecznego,

Prace Zespołu Marksistowskiej Teorii Polityki Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1974, s. 167-184.

43./ Niepokoje demografów,

Życie i Myśl, rok 24, nr 5, 1974, s. 49-55.

44) Two-dimensional Green Tensor in an infinite anisotropic elastic medium,

Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XXII, No.1 – 1974, s. 21-26.

45) Interactions of screw dislocations and concentrated defects in an infinite elastic medium with a regular symmetry,

Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XXII, No.2 – 1974, s. 53-62.

46./ Cybernetyczna analiza zasad propagandy w środkach masowego przekazu na przykładzie filmu,

Film na Świecie, nr 7, 1974, s. 16-28.

47.\ Rodzina optymalna,

Biuletyn Towarzystwa Kultury Moralnej, nr 29, 1974, s. 40-42.

48.\ Dla kogo ten cały kurs? Informatyka na cenzurowanym,

Ekran, rok 18, nr 1, 1974, s. 9.

49) Cybernetyka społeczna,

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, stron 440.

50) Cybernetyczny model dyfuzji norm społecznych,

Studia Filozoficzne, nr 4, 1975, s. 57-66.

51./ Cybernetyczna analiza zjawisk społecznych,

Fakty 75, nr 32, 1975, s. 3.

52) Rzymski czy bizantyjski?,

Zarządzanie, rok 3, nr 10, 1975, s. 34-37.

53) Wspólnie z Barbarą Janowicz, Zarys metod statystycznych,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce 1975, strony 4-17.

54./ Raport rzymski czy bizantyjski?,

Razem, t. 1, nr 2, 1975, s. 28-29.

55) Wpływ oddziaływań międzygrupowych na procesy sterowania społecznego,

Cybernetyka społeczna – J. Kossecki (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Kielcach, Kielce 1976, s. 42-56; oraz Wstęp, s. 5-12.

56) Cybernetyczna metoda identyfikacji związków przyczynowych w procesach społecznych,

Studia Filozoficzne, nr 2, 1976, s. 121-129.

57) Znaczenie czasu decyzyjnego dla struktury organizacyjnej społeczeństwa,

Zarządzanie, r. 4, nr 1, 1976, s. 20-23.

58./ Sterowanie rozwoju ludności Polski,

Życie i Nowoczesność, nr. 335, 1976, s. 3.

59) Procesy sterowania społecznego w zakresie norm zdrowotnych oraz ich wpływ na całkowitą moc społeczną,

Studia Demograficzne, nr 45, 1976, s. 105-110.

60.\ Cybernetykę trzeba rozumieć,

Życie Gospodarcze, r. 31, nr 51/52, 1976, s. 9.

61) Socjocybernetyczna analiza nauki,

Problemy postępu naukowo-technicznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 131-148.

62) Społeczno-sterownicze znaczenie programowania ideologicznego,

Światopoglądowe problemy w procesie dydaktyczno-wychowawczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce 1977, s. 111-113.

63./ Postęp rzymski czy bizantyński,

Życie Warszawy, nr 170, 20 lipca 1977, s. 3.

64./ Historia naturalna naszych prognoz demograficznych,

Przemiany, r. 8, nr 3, 1977, s. 13.

65.\ Czy ludzie chcą być sterowani,

Ekran, r. 20, nr 50, 1977, s. 3-5.

66) Cybernetyka a kultury narodowe,

Studia Filozoficzne, nr 11, 1978, s. 25-37.

67./ Charakter i małżeństwo,

Trybuna Ludu, r. 30, nr 12, 1978, s. 6.

68./ Rozwój ludności,

Trybuna Ludu, r. 30, nr 42, 1978, s. 5.

69.\ Relikt przeszłości? Rodziny wielodzietne,

Trybuna Ludu, r. 30, nr 130, 1978, s. 6.

70.\ Jedno, dwoje, troje… Modele rodziny,

Trybuna Ludu, r. 30, nr 154, 1978, s. 6.

71.\ Czy stać nas na zwiększenie liczby mieszkańców? Rozwój kraju a model rodziny,

Trybuna Ludu, r. 30, nr 197, 1978, s. 3.

72./ Cybernetycznie i diabolicznie,

Przegląd Techniczny Innowacje, nr 34, 1978, s. 22-24.

73./ Informacja i postęp,

Życie i Nowoczesność, nr 403, 1978, s. 3.

74./ Demograficzna pseudoinformacja,

Życie i Nowoczesność, nr 411, 1978, s. 1-3.

75./ Sztuka nowoczesna a kultura narodowa,

Ekran, r. 22, nr 42, 1978, s. 3-7.

76) Tajemnice mafii politycznych,

Państwowe Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1978, stron 184.

77./ W sprawie oceny działań 18 dp we wrześniu 1939 r.,

Baniamin Chapnicki, List do redakcji,

Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1(83), rocznik XXIII, styczeń – marzec 1978 r., Warszawa, s. 373-375.

78.\ Aspekty moralne życia rodzinnego,

Biuletyn Towarzystwa Kultury Moralnej, nr 56/57, 1978/79, s. 29-33.

79.\ Rodziny wielodzietne,

Trybuna Ludu, r. 31, nr 91, 1979, s. 6.

80.\ Wymarzone zajęcie,

Trybuna Ludu, r. 31, nr 163, 1979, s. 6.

81) Wzajemne oddziaływania sterownicze państw jako układów samodzielnych,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce 1980, stron 164.

82) Problemy sterowania społecznego,

Warszawa 1980, stron 175.

83) Cybernetyka społeczna część I problemy ogólne,

Badania Studia Przyczynki, Materiały Informacyjne Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, nr 5, 1980, s. 23-44.

84) Wspólnie z Lechem Zacherem, Problemy sterowania cywilizacyjnym potencjałem wytwarzania informacji w okresie rewolucji naukowo-technicznej,

Zagadnienia informacji oraz dziłalności innowacyjnej, Polska Akademia Nauk Ośrodek Informacji Naukowej i Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1980, s. 56-81.

85.\ Wspólnie z Wojciechem Lamentowiczem i Lechem Zacherem, Zawodowcy i outsiderzy,

Przegląd Techniczny Innowacje, nr 42, 1980, s. 12-16.

86./ Bizancjum naukowe,

Przegląd Techniczny Innowacje, nr 46, 1980, s. 16-17.

87.\ Punkty widzenia,

Słowo Powszechne, r. 34, nr 235, 1980, s. 1-2.

88) Cybernetyka społeczna (II wydanie),

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, stron 585.

89) Gry sił i interesów w historii,

Państwowe Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1981, stron 243.

90) Reforma systemu sterowania społecznego w Polsce,

Wydawnictwa Rady Uczelnianej SZSP Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981, stron 86.

91) Cybernetyka społeczna – oddziaływanie na procesy rewolucji naukowo-technicznej,

Nauka – Technika – Społeczeństwo, Ossolineum, Wrocław 1981, s. 225-232.

92) Sztuka nowoczesna a kultura narodowa,

Film Sztuka i Ideologia, J. Trzynadlowski (red), Instytut Filologii Polskiej Zakład Teorii Literatury – Pracownia Filmoznawcza, Uniwersytet Wrocławski, Materiały sesji naukowych 3 listopada 1977, 15-17 września 1978; Wrocław 1981, s. 61-72.

93) Cybernetyka społeczna część II Informacja a procesy sterowania społecznego,

Badania Studia Przyczynki, Materiały Informacyjne Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Warszawa 1981, s. 52-78.

94./ Socjotechnika działania KSS – KOR,

Ideologia i Polityka, nr 5/6, 1981, s. 52-60.

95.\ W przejściu,

itd (Tygodnik Studencki), nr 28, 1981, s. 18-19.

96./ Socjotechnika działania KSS – KOR,

Biblioteka Lektora i Wykładowcy, nr 13, 1981, s. 61-72.

97./ Od czego zależy przyszłość Polski,

Echo Dnia relaks, r. 11, nr 71, 1981, s. 5.

98.\ Przede wszystkim dialog,

Życie Warszawy, nr 51, 1981, s. 1-2.

99./ Siedem lat chudych,

Zielony Sztandar, nr 1/2, 1981, s. 8.

100.\ Prasa partyjna musi być wiarygodna,

Głos Wybrzeża, nr 227, 1981, s. 4.

101./ Trudna sztuka manipulacji,

Sztandar Młodych, nr 277/278, 1981, s. 4.

102./ Informacja a neokolonializm,

Rzeczywistość, r. 1, nr 5, 1981, s. 5.

103.\ Jak można zdezorganizować gospodarkę i życie kraju?,

Rzeczywistość, r. 1, nr 7, 1981, s. 4-8.

104.\ Zniszczyć człowieka – jak można zdezorganizować gospodarkę i życie kraju (II),

Rzeczywistość, r. 1, nr 9, 1981, s. 5.

105.\ Propozycja kompleksowej reformy życia społeczno-gospodarczego Polski,

Rzeczywistość, r. 1, nr 9, 1981, s. 7-8.

106./ Jak niszczono naukę poską,

Rzeczywistość, r. 1, nr 10, 1981, s. 6-15.

107.\ Propozycja kompleksowej reformy życia społeczno-politycznego Polski,

Rzeczywistość, r. 1, nr 21, 1981, s. 6.

108.\ Propozycja kompleksowej reformy życia społeczno-politycznego Polski – Informacja,

Rzeczywistość, r. 1, nr 23, 1981, s. 7.

109.\ Propozycja kompeksowej reformy życia społeczno-politycznego Polski – Problem cen,

Rzeczywistość, r. 1, nr 25, 1981, s. 7.

110.\ Problem struktury procesów sterowania społecznego – Propozycja kompelsowej reformy życia społeczno-politycznego Polski,

Rzeczywistość, r. 1, nr 27, 1981, s. 7.

111.\ Scenariusze, (podpisany inicjałami JK – podobnie jak prawie wszystkie wymienione niżej artykuły w Biuletynie KW PZPR),

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 16, 1981, s. 1-2.

112.\ Scenariusze – Elementy geografii politycznej tzw. opozycji demokratycznej działającej w Polsce,

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 18, 1981, s. 1-3.

113.\ Neopiłsudczycy,

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 19, 1981, s. 3-4.

114.\ Scenariusze Formacja Narodowa (neoendecka),

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 21, 1981, s. 1-3.

115.\ Scenariusze – Trockiści,

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 24, 1981, s. 1-3.

116.\ Manipulacje neokolonialne,

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 50, 1981, s. 1-3.

117.\ Jak można zdezorganizować gospodarkę i życie kraju,

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 56, 1981, s. 1-2.

118.\ Nasz głos o zasługach KSS – KOR,

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 71, 1981, s. 1-3.

119.\ O co tu naprawdę chodzi?,

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 75, 1981, s. 7.

120.\ Warto przypomnieć,

Biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR, nr 76, 1981, s. 7.

121./ Elementy socjotechniki propagandy,

Wydział Informacji KC PZPR, Warszawa (1982), stron 32.

122./ Socjotechniczne problemy propagandy,

Teoria i praktyka propagandy politycznej, Wydział Informacji KC PZPR Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, Warszawa 1982, s. 63-74.

123./ Kryzysy systemu sterowania społecznego PRL,

Pokolenia, r. 20, nr 2, 1982, s. 56-68.

124./ Ogólna panorama opozycji politycznej,

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 2, 1982, s. 22-24.

125./ Białe plamy w historii Polski,

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 3, 1982, s. 48-52.

126./ Geografia opozycji politycznej w Polsce  Nurt Trockistowski,

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 4, 1982, s. 33-38.

127./ Białe plamy w historii Polski (2) Endecja i piłsudczyzna przed pierwszą wojną światową,

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 5, 1982, s. 14-21.

128./ Geografia opozycji politycznej w Polsce  Nurt neoendecki,

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 6, 1982, s. 18-25.

129./ Białe plamy w historii Polski (3) Endecja i piłsudczyzna podczas pierwszej wojny światowej,

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 7, 1982, s. 36-42.

130./ Geografia opozycji politycznej w Polsce  Nurt liberalno-wolnomularski (I),

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 8, 1982, s. 17-23.

131./ Białe plamy w historii Polski (4) Endecja i piłsudczyzna w pierwszych latach niepodległości,

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 9, 1982, s. 31-36.

132./ Białe plamy w historii Polski (5) Wojna polsko-radziecka 1919-1920,

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 10, 1982, s. 42-47.

133./ Geografia opozycji politycznej w Polsce  Nurt liberalno-wolnomularski (II),

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 11, 1982, s. 41-46.

134./ Białe plamy w historii Polski (6) Endecja, piłsudczyzna i wolnomularstwo w okresie przedmajowym,

Wojsko Ludowe, r. 33, nr 12, 1982, s. 69-74.

135./ Geografia opozycji politycznej  Trockiści 1),

Trybuna Ludu, r. 35, nr 50, 1982, s. 5.

136./ Geografia opozycji politycznej  Trockiści 2),

Trybuna Ludu, r. 35, nr 51, 1982, s. 5.

137.\ Nieuzasadniony zarzut,

Trybuna Ludu, r. 35, nr 62, 1982, s. 4.

138.\ Metody działania KSS – KOR,

Trybuna Ludu, r. 35, nr 96, 1982, s. 7.

139.\ Solidarność – program z drugiej ręki,

Trybuna Ludu, r. 35, nr 120, 1982, s. 6.

140.\ Wokół programu Solidarności raz jeszcze,

Trybuna Ludu, r. 35, nr 162, 1982, s. 6.

141./ Sterowanie w wielkich systemach religijnych,

Argumenty, nr 20, 1982, s. 4.

142./ Kilka słów o historii (1) Czym jest walka informacyjna,

Kurier Polski, r. 25, nr 20, 1982, s. 4.

143./ Kilka słów o historii walki informacyjnej (2) Aliancka czarna propaganda,

Kurier Polski, r. 25, nr 25, 1982, s. 4.

144.\ Wolna amerykanka w goebbelsowskim rodowodem,

Trybuna Robotnicza, nr 75, 1982, s. 4-5.

145.\ Redaktor zamiast hrabiego i co z tego wynika,

Wieczór, r. 37, nr 57, 1982, s. 5.

146.\ Scenariusze,

Żołnierz Wolności, r. 33, nr 69, 1982, s. 3.

147.\ Amerykańskie metody walki informacyjnej,

Żołnierz Wolności, r. 33, nr 119, 1982, s. 4.

148.\ Zdzisław Najder i mafijna organizacja PPN,

Za Wolność i Lud, nr 15, 1982, s. 7-9.

149./ Z dziejów walki informacyjnej  Propaganda jako oręż,

Perspektywy, r. 14, nr 39, 1982, s. 22-23.

150) Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1981,

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983, stron 222.

151./ Białe plamy w historii Polski, część I,

Wydział Informacji Politycznej KW PZPR, Szczecin – sierpień 1983, stron 49.

152./ Panorama opozycji politycznej,

Wydział Informacji Politycznej KW PZPR, Szczecin – sierpień 1983, stron 47.

153./ Geografia opozycji politycznej w Polsce  Nurt liberalno-wolnomularski (III),

Wojsko Ludowe, r. 34, nr 1, 1983, s. 65-70.

154./ Białe plamy w historii Polski (7) Endecja, piłsudczyzna i wolnomularstwo w pierwszych latach po zamachu majowym,

Wojsko Ludowe, r. 34, nr 2, 1983, s. 29-34.

155./ Geografia opozycji politycznej w Polsce  Nurt neopiłsudczykowski,

Wojsko Ludowe, r. 34, nr 3, 1983, s. 24-29.

156./ Białe plamy w historii Polski (8) Endecja, piłsudczyzna i wolnomularstwo w ostatnich latach życia Piłsudskiego,

Wojsko Ludowe, r. 34, nr 5, 1983, s. 24-28.

157./ Geografia opozycji politycznej w Polsce (Dokończenie),

Wojsko Ludowe, r. 34, nr 6, 1983, s. 29-33.

158./ Białe plamy w historii Polski (9) Endecja, piłsudczyzna i wolnomularstwo w przededniu II wojny światowej,

Wojsko Ludowe, r. 34, nr 8, 1983, s. 33-36.

159) Oświata a homeostaza w różnych systemach sterowania społecznego,

Procesy samoregulacji w oświacie, Problemy homeostazy społecznej, Mieczysław Pęcherski, Jerzy Tudrej (red.), Warszawa 1983, s. 150-160.

160) Przedmowa,

Borys W. Biriukow, Jefim S. Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź  1983, s. 5-6.

161.\ Zdzisław Najder w dwóch osobach,

Za Wolność i Lud, nr 7, 1983, s. 3-4.

162.\ Organizacja PPN a opozycja polityczna w Polsce,

Żołnierz Wolności, r. 34, nr 88, 1983, s. 4.

163.\ Opozycja jawna czy tajna?,

Żołnierz Wolności, r. 34, nr 120, 1983, s. 3.

164.\ Temat w Gogola i Dygata,

Polityka, r. 27, nr 35, 1983, s. 5.

165.\ Rzeczywistość w 152 – wspólnie z Witem Gawrakiem, Wacławem Przelaskowskim i Władysławem Trylińskim,

Tu i Teraz, r. 2, nr 31, 1983, s. 2.

166.\ Cynicy i 152 – wspólnie z Witem Gawrakiem, Wacławem Przelaskowskim i Władysławem Trylińskim,

Tu i Teraz, r. 2, nr 35, 1983, s. 2.

167./ Jak powstawała współczesna opozycja antysocjalistyczna w Polsce,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 1, nr 2, 1983, s. 22-26.

168./ Białe plamy w historii Polski,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 1, nr 3, 1983, s. 25-30.

169./ Bizancjum naukowe, Jak niszczono naukę polską,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 1, nr 4, 1983, s. 24-31.

170./ Endecja i piłsudczyzna przed pierwszą wojną światową,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 1, nr 5, 1983, s. 13-20.

171) Tajniki sterowania ludźmi,

Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984, stron 286.

172) Jak sterować społeczeństwem,

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984, stron 100.

173) Granice manipulacji,

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984, stron 324.

174./ Prowokatory za rabotoj,

Nieobjawlennaja wojna protiw Polszi, Izdatielstwo Politiczeskoj Literatury, Moskwa 1984, s. 136-144.

175) Oświata a homeostaza w różnych systemach sterowania społecznego,

Procesy samoregulacji w oświacie, Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sulejówku w dniach 16-17 czerwca 1983, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa 1984, s. 53-59.

176.\ Społeczne implikacje tytułomanii,

Przegląd Tygodniowy, r. 3, nr 34, 1984, s. 14.

177./ Endecja i piłsudczyzna podczas pierwszej wojny światowej,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 2, nr 7 1984, s. 14-22.

178.\ Głos w dyskusji,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 2, nr 9, 1984, s. 4-7.

179) Elementy historii trockizmu,

Biuletyn A – Z, Wydział Organizacyjny ZG ZSMP Zespół Informacji, Warszawa 1985, stron 99.

180.\ Młodzi w nauce polskiej,

Konfrontacje Akademickie, nr 1, 1985, s. 6-8.

181.\ Młodzi w nauce (2),

Konfrontacje Akademickie, nr 5, 1985, s. 12.

182.\ Recenzja książki Mieczysława Trzeciaka Podstawy nauki o pracy, Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom 1985,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 3, nr 6, 1985, s. 24-25.

183.\ Głos w dyskusji,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 3, nr 8, 1985, s. 7-8.

184.\ Głos w dyskusji,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 3, nr 9, 1985, s. 13-14.

185./ Socjotechniczne problemy walki ideologicznej,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 3, nr 11, 1985, s. 2-8.

186) Czynnik ludzki w procesie eksploatacji systemów technicznych,

Efektywność eksploatacji systemów technicznych, II Szkoła Podstaw Eksploatacji, Warszawa – Poznań, 11-13 kwietnia 1985, s. 184-203.

187./ Manipulacje pruskie wokół powstania styczniowego,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 4, nr 1, 1986, s. 11-12.

188./ Doradcy,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 4, nr 2, 1986, s. 26-28.

189.\ Głos w dyskusji,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 4, nr 4, 1986, s. 4-5.

190./ Kto programował Piłsudskiego?,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 4, nr 5, 1986, s. 22-24.

191./ Mity…,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 4, nr 5, 1986, s. 20-22.

192./ Polityka Sipo i SD wobec polskiego podziemia,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 4, nr 7-8, 1986, s. 11-14.

193./ Współczesna wojna psychologiczna,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 4, nr 12, 1986, s. 13-14.

194.\ Śmiało po nazwiskach,

Polityka, r. 30, nr 21, 1986, s. 10.

195./ Mit Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego wodza,

Za Wolność i Lud, nr 46, 1986, s. 4-7.

196./ Jeszcze o micie Józefa Piłsudskiego,

Za Wolność i Lud, nr 50, 1986, s. 8.

197.\ Nieporozumienie,

Przegląd Tygodniowy, r. 5, nr 42, 1986, s. 14.

198) Czynnik ludzki w procesach tworzenia, przetwarzania i wdrażania innowacji w systemach eksploatacji,

Efektywność Eksploatacji Systemów Technicznych, III Szkoła Eksploatacji Systemów Technicznych, Szklarska Poręba 1987, s. 36-45.

199) Wykorzystanie cybernetyki społecznej w procesie humanizacji pracy,

Udział inżynierów i techników w procesie humanizacji warunków pracy, Materiały konferencyjne, Częstochowa 1987, s. 38-45.

200./ Scenariusze rozmiękczania

W Służbie Narodu, nr 13, 1987, s. 5-11.

201./ Kłamstwa w wielkim stylu,

W Służbie Narodu, nr 23, 1987, s. 8.

202.\ Krzyżówki i Krzyżacy,

Polityka, r. 31, nr 28, 1987, s. 4.

203./ Rola stereotypów w walce informacyjnej,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 5, nr 1, 1987, s. 5-6.

204.\ Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego – Istotnym elementem pluralizmu socjalistycznego,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 5, nr 4, 1987, s. 2-3.

205./ Masoneria Kościół Komunizm,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 5, nr 5/6, 1987, s. 18-20.

206./ Wojna polsko-radziecka 1920 r.,

Odrodzenie, r. V, nr 45 (210), 7 listopada 1987 r., s. 7.

207./ Wokół Piłsudskiego,

Polityka, r. XXXI, nr 49 (1596), 5 grudnia 1987 r., s. 10.

208./ Scenariusz rozmiękczania,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 5, nr 9 (43), 1987, s. 4-6.

209.\ Nauka polska się starzeje,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 5, nr 10-11 (46-47), 1987, s. 4-5.

210.\ W dobrym towarzystwie,

Polityka, r. XXXII, nr 20, 14 maja 1988 r., s. 2.

211.\ Wilno w promieniach jesiennego słońca,

The World Polish Community, No XI (1, 1988), Rockville, USA, s. 57-58.

212./ Roman Dmowski – spadkobierca tradycji grunwaldzkich,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 6, nr 7 (55), 1988, s. 3-6.

213./ Dlaczego Stalin nie lubił KPP?,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 6, nr 9 (57), 1988, s. 3-6.

214.\ Co nam grozi?,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 6, nr 12 (60), 1988, s. 23-24.

215./ O nauce, Jak niszczono naukę polską,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 7, nr 3 (63), 1989, s. 20-22.

216.\ Pamyat,

The World Polish Community, No XIV  (4/89 – 8/89), 1989, Rockville, USA, s. 74.

217./ Dalszy ciąg Niszczenia nauki polskiej,

Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, r. 7, nr 9 (69), 1989, s. 18-20.

218.\ Stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o szkolnictwie wyższym, ZG TKM,

Gazeta Młodych, nr 5 (816), 4 lutego 1990 r., s. 8.

219. Czy Balcerowicz kocha ludzi?, (podpisany Wanda Bulicz),

List X, r. I, nr 1, marzec ’91, s. 4.

220) Elementy wiedzy o sterowaniu ludźmi. Socjotechnika, socjocybernetyka, psychocybernetyka. Skrypt dla oficerów policji,

Komenda Stołeczna Policji, Warszawa 1991, stron 218, nakład 60 szt.

221. Syfonowanie gospodarki i ludzkich głów, (podpisany Wanda Bulicz),

List X, r. I, nr 2, kwiecień ’91, s. 5.

222. Kto niszczy polską wieś?,

List X, r. I, nr 3, maj ’91, s. 9.

223. Ignorancja,

List X, r. I, nr 3, maj ’91, s. 11.

224. Nomenklatura nieuków,

List X, r. I, nr 4, czerwiec – lipiec ’91, s. 6.

225. Gospodarka rabunkowa,

List X, r. I, nr 5, lipiec – sierpień ’91, s. 3.

226. Prezydentowi pod rozwagę,

List X, r. I, nr 5, lipiec – sierpień ’91, s. 4.

227. Chyba znowu komputer się pomylił, (podpisany Bronisława Kowalska),

List X, r. I, nr 5, lipiec – sierpień ’91, s. 4.

228. Co się kryje za X? Fakty, Opinie, Przewidywania, Wywiad wraz z Wojciechem Stańczakiem, Józefem Ciurusiem,

Gazeta Polska, r. II, nr 34 (41), 24 sierpnia 1991 r., USA, Canada, s. 10-11.

229. Istota Planu X,

List X, r. I, nr 6, sierpień – wrzesień ’91, s. 3.

230. List otwarty do Redaktora Adama Michnika,

List X, r. I, nr 6, sierpień – wrzesień ’91, s. 5.

231. Minc do Nobla nie Balcerowicz, (podpisany Stefan Rawicz),

List X, r. I, nr 6, sierpień – wrzesień ’91, s. 4.

232. Uchwała II Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego Partii X

W sprawie ruiny finansowej RP oraz rządowego programu powszechnej prywatyzacji,

List X, r. I, nr 6, sierpień – wrzesień ’91, s. 2.

233.\ Wybory i życie, Werdykt opinii publicznej i ekspertów, wypowiedź Józef Kossecki,

Życie Warszawy, nr 109 (14229), 6 września 1991 r., s. 3.

234. Wielkie kłamstwo,

List X, r. I, nr 7, wrzesień – październik ’91, s. 5.

235.\ Oświadczenie, Reprezentacji Lokalnej Partii X w Kielcach w sprawie protestu lidera Partii X Stanisława Tymińskiego, (podpisane Ryszard Kowalski),

Gazeta Kielecka, r. III, nr 194 (373), 08.10.1991 r., s. 2.

236.\ Trzeba pójść na skróty – wywiad z J. Kosseckim,

Gazeta Kielecka, r. III, nr 194 (373), 18-20.10.1991 r., s. 3.

237. Wybory w dziesięciu procentach demokratyczne,

List X, r. I, nr 8, październik – listopad ’91, s. 8.

238.\ Oświadczenie dyrektora d/s prawnych Partii X, Łamanie przepisów i statutu, na końcu moje krótkie Oświadczenie,

Życie Warszawy, nr 249 (14359), 23 października 1991 r., wyd. 2.

239. Po wyborach, przed powołaniem rządu stanowisko sił politycznych,

wg. PAP, Życie Warszawy, nr 256 (14366/7), 31 października – 1 listopada 1991 r., wyd. 2, s. 2.

240) Tajemnice mafii politycznych, wydanie II,

Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1991, stron 263.

241. Partia X przeciw rządom prezydenckim,

Polska Agencja Prasowa, 30.10.1991, Wiadomości Krajowe, s. 19.

242. Powrót Stana,

Gazeta Wyborcza, nr 281 (750) (w), 3.12.1991, s. 1; wg PAP, 2.12.1991 r.

Partia X zwołuje kongres,

Trybuna, nr 280 (546), wydanie 3, s. 3; wg PAP, 2.12.1991 r.

Dziennik Łódzki, r. XLVI, nr 281 (13619), 3.12.1991 r., s. 2; wg PAP, 2.12.1991 r.

243. Partia X – Partia 60 procent,

91/12/04 Powsz. Agencja Informacyjna 8/SERVIS Z 91/12/04.

244. Jakie są rezultaty roku rządów ekipy premiera J. K. Bieleckiego – przemówienie sejmowe posła Partii X Antoniego Czajki (napisane przez J. Kosseckiego),

przedruk fragmentów Gazeta Wyborcza, nr 284 A, 6 grudnia 1991 r., s. 3;

Gazeta Pomorska – magazyn, 6 grudnia 1991 r., s. 1-2.

245. Partia X szansą 16 milionów Polaków,

List X, r. I, nr 9, listopad – grudzień ’91, s. 2.

246. Czy władze RP będą realizować program Komunistycznej Partii Polski w sprawie Śląska i Pomorza?,

List X, r. I, nr 9, listopad – grudzień ’91, s. 10.

247. Wystąpienie posła Partii X Antoniego Czajki na posiedzeniu Sejmu w dniu 5 grudnia 1991 r., (faktycznie napisał J. Kossecki),

List X, r. I, nr 9, listopad – grudzień ’91, s. 12.

248. Partia X dochodzi swego,

Glob 24, nr 89, wyd. 1, piątek-niedziela, 6-8 grudnia 1991 r., s. 3.

249. List do Prezydenta Wałęsy,

Trybuna, r. II, nr 295 (561), wydanie 1, 20 grudnia 1991, s. 3.

250. Oświadczenie (w sprawie Frakcji Polskiej Partii X), z 30.XII.1991 r.,

wg Biuletynu PAP, Rzeczpospolita, r. X, nr 303 (3038), wyd. 2, 31 grudnia 1991 r., s. 2.

251.\ Oświadczenie z 31.XII.1991 r. w sprawie podwyżek cen prądu, gazu i ofrzewania,

wg Biuletynu PAP z 31.XII.1991, Życie Warszawy, nr 1 (14146), wyd. 2, 2 stycznia 1992, s. 1;

Trybuna, r. III, nr 1 (569), wyd. 3, 2 stycznia 1992 r., s. 3.

252. Oświadczenie Partii X odnośnie podwyżek cen z 31.12.1991 r.,

List X, nr 10, grudzień ’91 – styczeń ’92, s. 1.

253. Uchwały III (Nadzwyczajnego) Kongresu Partii X Dn. 14.12.1991 R. – O aktualnej sytuacji Polski stanowisko Partii X, (redagował J. Kossecki),

List X, nr 10, grudzień ’91 – styczeń ’92, s. 2.

254. Oświadczenie, W-wa 16.12.1991,

List X, nr 10, grudzień ’91 – styczeń ’92, s. 3.

255. Dokumenty: Prezydent RP Lech Wałęsa Warszawa, List z dnia 1991.12.18,

List X, nr 10, grudzień ’91 – styczeń ’92, s. 3.

256. Polska Agencja Prasowa Warszawa, Oświadczenie z dnia 1992.01.06,

List X, nr 10, grudzień ’91 – styczeń ’92, s. 3.

257. Aktualna sytuacja geopolityczna Polski, – publicystyka (artykuł),

List X, nr 10, grudzień ’91 – styczeń ’92, s. 8.

258. Wystąpienie Posła Partii X Antoniego Czajki w Sejmie dnia 1992.01.04, (współautor J. Kossecki),

List X, nr 10, grudzień ’91 – styczeń ’92, s. 11.

259.\ W sprawie Listu Do członków Partii X, Ryszard Kowalski Przewodniczący Reprezentacji Lokalnej Partii X w Kielcach (faktycznie napisał J. Kossecki),

Słowo Ludu, wydanie kieleckie, Kielce-Radom, wyd. 1, r. XLIII, nr 17 (12816), 21 stycznia 1992 r., s. 5.

260. Plan X – ogólne założenia pogramowe, (maszynopis powielany),

Warszawa marzec 1992 r., stron 10, nakład 30 egz.

261. List otwarty do ministra spraw wewnętrznych,

Tygodnik Popularny Związkowiec, nr 9, 1.III.1992, s. 15.

262. Uchwała Kongresu Regionalnego w Łodzi w dniu 1992.02.15,

List X, nr 12, 15 marzec ’92, s. 4.

263. Oświadczenie do Lecha Wałęsy z dn. 17.04.1992 r.,

opublikowane pt. Partia X przeciwko stanowi (wojennemu), w:

Rzeczpospolita, r. XI, wyd. 3, nr 93 (3131), 18.04. 1992 r., s. 2.

264. Reprezentacje lokalne Partii X,

List X, nr 12, 15 marzec ’92, s. 5.

265. Komunikat oraz Petycja do Wałęsy 11 maja 1992 r.,

fragmenty opublikowały: Nowy Świat, r. II, wyd. W, nr 111 (136), 12 maja 1992 r., s. 2; Gazeta Wyborcza, nr 111 (883)W, 12 maja 1992 r., s. 2; Życie Warszawy, wyd. 2, nr 111 (14250), 12 maja 1992 r.

266. PLAN X – Polska potrzebuje gospodarza – wspólnie ze Stanisławem Tymińskim L., Warszawa – Toronto, marzec – kwiecień 1992 r., stron 34 (moja część s. 21-33; II wydanie podczas kampanii wyborczej w lecie 1993 r.

267. Tymiński w akcji, na podstawie mego komunikatu dla PAP z 13.V.1992 r.,

Nowy Świat, r. II, wyd. W, nr 114 (139), 15 maja 1992 r., s. 2.

268. Konferencja prasowa 27.V.1992 r., relacje:

S. Tymiński wraca, Głos Wielkopolski, wyd. 2, nr 125 (14635), 28 maja 1992 r., s. 2;

Stan Tymiński przyjedzie do Polski, Słowo Ludu, r. XLIII, wyd. 2, nr 124 (12923), 28.V.1992 r., s. 2;

Zbawiciel przybywa, Trybuna, r. III, wyd. 3, nr 124 (692), 28.V.1992 r., s. 3;

Plany Partii X, Życie Warszawy, wyd. 2, nr 125 (14264), 28.V.1992 r., s. 2;

269.\ Józef Kossecki wyjaśnia,

Gazeta Towarzyska, 1992, s. 3.

270. List St. Tymińskiego do Lecha Wałęsy, Toronto 8.VI.1992 r., współredagowany przez J. Kosseckiego,

został odczytany w Interpressie 9.VI.1992 r. przez J. Kosseckiego w imieniu S. Tymińskiego, jego fragmenty opublikowały pod następującymi tytułami:

Czarna teczka Tymińskiego,

Glob 24 (dziennik), wyd. 2, nr 113 (216), 10.VI.1992, s. 3;

W Partii X, Rewelacje, dewiacje…,

Trybuna, r. III, wyd. 3, nr 135 (703), 10.VI.11992 r., s. 1;

Powrót czarnej teczki,

Gazeta Wyborcza, nr 136 (908) W, 10.VI.1992 r., s. 2;

Czarna teczka wróciła, Tymiński wyjechał,

Nowy Świat, r. II, wyd. W, nr 136 (161), 10.VI.1992 r., s. 3;

Wyjazd Tymińskiego – powrót czrnej teczki,

Rzeczpospolita, r. XI, wyd. 3, nr 136 (3174), 10.VI.1992 r., s. 2;

Odlot Stana Tymiński grozi czarną teczką,

Życie Warszawy, wyd. 2, nr 136 (14275), środa 10 czerwca 1992 r., s. 2;

Stan Tymiński – stan obronny DEMAGOGIA BEZ GRANIC,

Polityka, r. XXXVI, nr 24 (1832), 13.VI.1992 r., s. 5.

271. Kossecki zdziwiony oskarżeniem  Wyrwać serce hudrze (wywiad),

SM gazeta prywatna, wyd. 4, nr 114 (12233), czwartek 11 czerwca 1992 r., s. 3.

272. Konferencja prasowa Józefa Kosseckiego 30 czerwca 1992 r., relacje z niej opublikowały:

Kto odważny ten dostanie Bolka,

Nowy Świat, r. II, wyd. W, nr 153 (178), 1.VII.1992 r., s. 2;

Tymiński gotów pokazać, co ma w teczce,

Rzeczpospolita, r. XI, wyd. 3, nr 153 (3191), 1.VII.1992 r., s. 2;

SM zajrzał do czarnej teczki Tymińskiego,

SM gazeta prywatna, wyd. 4, nr 127 (12246), środa 1.VII.1992 r., s. 2;

Tymiński proponuje ujawnienie zawartości czarnej teczki,      Niebezpieczni podwójni agenci,

Nowa Europa Dziennik Niezależny, nr 105/92, wyd. 2, czwartek 2 lipca 1992 r., s. 2;

Iksy mają Bolka w teczce,

Express Wieczorny, 1.07.1992 r.

Teczki a mafie polityczne – Konferencja prasowa wicelidera Partii X,

Dziennik Chicagowski, 4-5 lipca 1992 r.

273. Konferencja prasowa Staniśława Tymińskiego w Warszawie, – dwie wypowiedzi J. Kosseckiego,

List X, nr 13, kwiecień – maj 1992 r., s. 2.

274. Konferencja prasowa Zastępcy Lidera Józefa Kosseckiego w dniu 9.06.92 R.,

List X, nr 13, kwiecień – maj 1992 r., s. 4.

275. Minął pierwszy rok walki o dobro Ojczyzny,

List X, nr 13, kwiecień – maj 1992 r., s. 5.

276. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, Oświadczenie,

List X, nr 13, kwiecień – maj 1992 r., s. 5.

277. Związek Zawodowy Rolników Samoobrona Warszawa ul. Nowy Świat 14, Oświadczamy, 13.04.92 r.,

List X, nr 13, kwiecień – maj 1992 r., s. 5.

278.\ Jest gorzej niż za komuny,

Echo Dnia  Relaks, Kielce – Radom, nr 134 (4902), 10-12 lipca 1992 r., s. 4.

279) Korzenie polityki, (z przedmową Stanisława Tymińskiego),

Warszawa 1992, stron 222.

280.\ Partia X popiera załogę Mielca (Oświadczenie z dnia16 listopada 1992 r.),

24 godziny Weekend, Kielce, środa 18 listopada 1992 r.

281. Konferencja prasowa w Interpressie w Warszawie 8 grudnia 1992 r. z S. Tymińskim i J. Kosseckim, relacje zamieściły:

Bój Tymińskiego,

Gazeta Wyborcza, nr 289 (1062) W, 9.XII.1992 r., s. 3;

Gospodarka według Tymińskiego,

Rzeczpospolita, wyd. 3, r. XI, wkładka Ekonomia i Rynek, s. I, dział „Gospodarka na świecie”;

Partia X Komputery pracują dla Tymińskiego,

Życie Warszawy, wyd. II, nr 292, 9.XII.1992 r., s. 5.

Tymiński zapowiada krwawą rewolucję  Partia X szczerzy kły,

SM gazeta prywatna, wyd. 4, nr 241 (12360), środa 9 grudnia 1992 r., s. 2;

Świat wg Tymińskiego,

Dziennik Zachodni, 9.XII.1992 r.;

Zamulone głowy,

Trybuna Śląska, 9.XII.1992 r.;

Tymiński Strikes Again, Party X Ready for Battle,

The Warsaw Voice, Polish and Central European Review, No 51-55 (217-218), December 20-27, 1992, s. 5.

282. Jerzy Morawski, Negocjacje w czwartym wymiarze, Kokietowanie kondora, (na podstawie rozmowy z J. Kosseckim),

SPOTKANIA, NR 52-53 (103-104), 24 grudnia ’92 – 6 stycznia ’93, s. 70.

283. Jacek Wilczyński, Marek Sławiński, Iwona Roszkowska, Political wishes for the new year – More, Less And Everything In – between, (na podstawie rozmowy z J. Kosseckim), zamieszczone pod tytułem New President,

The Warsaw Voice, Polish and Central European Review, No 1 (219), January 3, 1993, s. 7.

284. Stan bez posła Czajki – X równa się socjalnacjonaliści, (według słów J. Kosseckiego notował Jacek Dobkowski),

Nowości Dziennik Toruński, r. XXVI, nr 18 (7001),27 stycznia 1993 r., s. 1,11.

285. J. Kossecki, S. Tymiński, Oświadczenie 19 grudnia 1992 r.,

Partia X – Biuletyn Informacyjny, Biuro Lokalne Partii X Koszalin, grudzień 92 – styczeń 93, s. 1.

286. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/92, Warszawa 18 stycznia 1993 r., s. 1-4.

287.\ Ścisły Pan K., list J. Kosseckiego do redakcji,

Gazeta Lokalna – Bezpłatny dodatek do Gazety Wyborczej, Kielce Tarnobrzeg, Nr 41/93 AKK, czwartek 18 lutego 1993 r.

288./ W atmosferze szpiegomanii najlepiej czują się prawdziwi agenci – z Józefem Kosseckim rozmawia Andrzej T. Jermakowski,

Dziennik Chicagowski, Polish Daily Etnic News (Nowojorski I) r. IV, nr 40 (809), 26-28.02.93, s. 10.

289. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/92, Warszawa 28 lutego 1993 r., s. 1-4.

290. Redakcja I Programu TVP W-wa, pismo, zrelacjonowała:

Rzeczpospolita, wyd. 3, r. XII, nr 58 (3402), 10 marca 1993 r., s. 2.

291.\ Tymiński grozi czarną teczką – Niespodzianka z BOLKIEM – wywiad z Józefem Kosseckim, Super EXPRESS, wyd. K, nr 49 (619), 11 marca 1993 r., s. 3.

292. Spotkanie z doc. J. Kosseckim – (Uczestnik),

Przełom, r. IV, nr 3 (60), Toronto, 15 marca 1993 r., s. 5.

293.\ NIEWIADOME PARTII X – Od Grunwaldu do Partii X – z liderami Partii X Stanisławem Tymińskim i Józefem Kosseckim rozmawiają Zbigniew Bełz i Andrzej Kumor,

Gazeta, nr 41 (741), Toronto, Wielkanoc 1993, (9-12 Kwietnia 93), s. 11-14 (1),

Gazeta, nr 43 (743), Toronto, 16-18 kwietnia 1993 r., , s. 24-25 (2)

294.\ Partia X – G.S. (wypowiedzi ze spotkania z J. Kosseckim),

Ziemia Przasnyska, nr 4 (10), kwiecień 1993 r., s. 2.

295. Partia X ściga agentów Program powszechnej mobilizacji,

Nowości – Dziennik Toruński (Gazeta Pomorza i Kujaw), r. XXVI,nr 76 (7060), 20 kwietnia 1993 r., s. 10.

296. Oświadczenie (w sprawie budżetu),

Akcja Narodowa, r. I, nr 3, kwiecień – maj 1993, s. 8.

297. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 4/93, Warszawa 22 czerwca 1993 r., s. 1-4.

298. PLAN PARTII X – Jak uratować Polskę przed nędzą i bezrobociem, (ulotka na wybory parlamentarne 1993 r.), 1 strona, ponownie wydrukowana na s. 35, II wydania PLANU X.

299. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 5/93, Warszawa 29 września 1993 r., s. 1, 2, 3.

300. Hasło Kossecki Józef [w:] Kto kest kim w polityce polskiej,

Polska Agencja Informacyjna, Warszawa wrzesień 1993, s. 143.

301.Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/93, Warszawa 1 grudnia 1993 r., s. 1-4.

302. Komunikat 6.XII.1993 r., fragment opublikowany w:

Gazeta Pomorska, Bydgoszcz – Toruń – Włocławek, r. XLVI, nr 287 (13779), czwartek 9 grudnia 1993 r., s. 1.

303.Józef Kossecki SPRAWOZDANIE FINANSOWE Reprezentacji Krajowej Partii X, Warszawa 14 grudnia 1993 r. (…w wyborach do Sejmu i Senatu… 19.09.1993 r.),

SM gazeta prywatna, wyd. 4, nr 244 (12617), 16 grudnia 1993 r. (czwartek), s. 10.

304. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/94, Warszawa 6 stycznia 1994 r., s. 1-4.

305. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/94, Warszawa luty 1994 r., s. 1-4.

306. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 3/94, Warszawa marzec 1994 r., s. 1-4, (z wyjątkiem informacji o rozprawie S. Tymińskiego przeciw TVP oraz rubryki Z żałobnej karty).

307. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 4/94, Warszawa kwiecień 1994 r., s. 1-4, (z wyjątkiem tekstu ulotki na dole strony 2, oraz artykułu Walka z kim? na dole strony 4).

308. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 5/94, Warszawa maj 1994 r., s. 1-4, (z wyjątkiem listu do redakcji na stronie 4).

309. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/94, Warszawa czerwiec 1994 r., s. 1-4.

310. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 7/94, Warszawa lipiec 1994 r., s. 1, 2 całość, s. 3 z wyjątkiem komentarza Lidera, str. 4 z wyjątkiem listów do redakcji.

311. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 8/94, Warszawa sierpień 1994 r., s. 3 i 4.

312. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 9/94, Warszawa sierpień 1994 r., s. 1-4, z wyjątkiem listów do redakcji.

313) Wzmocnienie społecznej pozycji biurokracji w trakcie przemian dokonujących się w Polsce po 1989 roku,

[w:] Materiały Konferencji Naukowej Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), Kielce 14-15. IX. 1994 r.

314. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 10/94, Warszawa wrzesień 1994 r., s. 1 i 2, z wyjątkiem listów do redakcji.

315. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 11/94, Warszawa październik 1994 r., s. 1 i 2.

316. Lewica pokazuje swą prawdziwą twarz,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 12/94, Warszawa listopad 1994 r., s. 1- 2.

317. Co może nas czekać w przyszłym roku,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 13/94, Warszawa grudzień 1994 r., s. 2-3.

318. Przykład godny naśladowania,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 13/94, Warszawa grudzień 1994 r., s. 2.

319. Od Redakcji,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 13/94, Warszawa grudzień 1994 r., s. 4.

320. Tylko prezydentura Stanisława Tymińskiego może zapewnić stabilizację państwa polskiego,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/95, Warszawa styczeń 1995 r., s. 1-2

321. Władająca Polską oligarchia biurokratyczna zrzuca ostatnie maski,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/95, Warszawa luty 1995 r., s. 1.

322. Od Redakcji,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/95, Warszawa luty 1995 r., s. 4.

323. Polska potrzebuje Stanisława Tymińskiego jako prezydenta,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 4/95, Warszawa kwiecień 1995 r., s. 1.

324) Socjocybernetyczne podłoże aktualnego kryzysu transformacji ustrojowej w Polsce,

Materiały Seminarium Katedry Ekonomii i Statystyki WZiA WSP w Kielcach nt. Warunki rozwoju gospodarczego i społecznego w okresie przekształceń ustrojowych, Kielce 27 kwietnia 1995 r., stron 16 (maszynopis powielany).

325. Tylko Plan X Stanisława Tymińskiego może uratować Polskę przed dalszym rozkładem,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 5/95, Warszawa maj 1995 r., s. 1-2.

326. Niebezpieczne manipulacje, które przerwać może tylko Stanisław Tymiński jako prezydent RP,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/95, Warszawa czerwiec 1995 r., s. 1-2.

327. UWAGA  oraz Komunikat,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/95, Warszawa czerwiec 1995 r., s. 2.

328. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/95, Warszawa czerwiec 1995 r., s. 3.

329. Z ŻYCIA PARTII X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 7/95, Warszawa lipiec 1995 r., s. 3-4.

330./ Europa idzie w dół – wywiad,

Gazeta Ostrowiecka, n2 32, 09.08.95 r., s. 24.

331. Stanisław Tymiński ponownie będzie kandydować na prezydenta, wywiad w J. Kosseckim,

Słowo Ludu, nr 184, 10.VIII.95, s. 3.

332. Od nas zależy czy Stanisław Tymiński zostanie prezydentem RP,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 8/95, Warszawa sierpień 1995 r., s. 1-2.

333. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 8/95, Warszawa sierpień 1995 r., s. 3.

334.\ X, Y, Z Dziennik rozmawia z Józefem Kosseckim wiceliderem Partii X,

Dziennik Łódzki, 14-15 sierpnia 1995 r.

335. Tymiński płaci po rejestracji,

Rzeczpospolita, wyd. 3, nr 209 (4162), 9-10 września 1995 r., s. 2.

336. Podpisy na każde wybowy, Wałęsa, Korwin – Mikke, Tymiński – po raz drugi w kampanii, – fragment telefonicznego wywiadu ze mną,

Sztandar SM Sztandar Młodych, wyd. 3, nr 206 (13086), 16-17 września 1995 r., s. 3.

337. Ogłoszenie (końcówka),

Sztandar SM Sztandar Młodych, wyd. 3, nr 206 (13086), 16-17 września 1995 r., s. 13.

338. Komunikat  28.IX.95 r.,

Ekspress Wieczorny, Warszawa 30.09 – 1.10. 1995 r., s. 1.

339./ Gen. Stefan Kossecki Bohater Września, Rozmowa z synem generała doc. dr Józefem Kosseckim,

Polska Zbrojna, r. VII, nr 1 (1316), Warszawa, wtorek 2 stycznia 1996 r., s. 9.

340) Metacybernetyka i jej rola w nowoczesnej nauce,

PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Administracji WSP im. J. Kochanowskiego, Tom I, Kielce 1995, s. 55-74.

341) Podstawy nauki porównawczej o cywilizacjach,

Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1996, 144 strony.

342. Prywatyzacja czy dalsza grabież majątku narodowego,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/96, Warszawa styczeń/luty 1996 r., s. 1-3.

343. Kossecki zastąpił Tymińskiego,

TRYBUNA, wyd. III, r. VII, Warszawa 27 marca 1996 r., Nr 72 (1855), s. 3.

344. Partia X,

Poniedziałek 25 marca 1996, Nr 72. 2062 WAW, s. 3.

345. Lepper ponad kapitałem, streszczenie mego wystąpienia na konferencji prasowej w Krakowie,

Dziennik Polski, Kraków, 4 marca 1996 r., s. 7.

346. Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/96, Warszawa marzec/kwiecień 1996 r., s. 1-4.

347.\ Uniwersytet Partii X – artykuł Andrzeja Kaczyńskiego nt. naszego studium i mojego wykładu w Łodzi,

Rzeczpospolita, wyd. 3, nr 110 (4364), Warszawa, poniedziałek 13 maja 1996 r., s. 3.

348) Pierwiastki łacińskie i bizantyńskie w rozwoju gospodarki polskiej przed i po 1989 r., referat,

materiały Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 16-18.V.96 r. w Borkowie przez WZiA WSP w Kielcach, 10 stron.

349. Partia X oskarża, relacja z mojej konferencji prasowej,

Życie Warszawy, wyd. II, nr 142, 19.VI,96 e., s. 2.

350. Bezprawie w państwie,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 3/96, Warszawa maj/czerwiec 1996 r., s. 1-4.

351. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 3/96, Warszawa maj/czerwiec 1996 r., s. 4.

352.\ Partia X powraca na scenę – Tajemniczy sojusznik – relacja z konferencji prasowej J. Kosseckiego,

Express Wieczorny, 19.06.1996 r.

353) Wzmocnienie społecznej pozycji biurokracji w trakcie przemian dokonujących się w Polsce po 1989 roku,

Kieleckie Studia Społeczne, 3, Kielce 1996 – Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Materiały Konferencji zorganizowanej przez WZiA WSP w Kielcach, 14-15 września 1994 r., s. 161-167.

354. Prywatyzacja czy rujnowanie sektora publicznego,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 4/96, Warszawa lipiec/sierpień 1996 r., s. 1-2.

355) Demokracja – bizantyńskie państwo prawa czy łacińskie państwo etyki,

referat w materiałach na Międzynarodową Konferencję – DEMOKRACJA – TRUDNE POCZĄTKI, WSP Kielce – Ameliówka, 18-19.09.1996 r., 10 stron.

PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe WZiA WSP w Kiecach, Tom IV – V, Kielce 1997, s. 179-186.

356) Socjocybernetyczne podłoże aktualnego kryzysu transformacji ustrojowej w Polsce,

PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe WZiA WSP w Kiecach, Tom II, 1996, s. 81-92.

357. Czy Polska może się wyludnić,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 5/96, Warszawa wrzesień/październik 1996 r., s. 1-3.

358. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 5/96, Warszawa wrzesień/październik 1996 r., s. 4.

359. Czy Polska może się wyludnić,

numer specjalny Biuletynu Informacyjnego Partii „X” przygotowany na konferencję prasową w Warszawie 12.XI.1996 r., s. 1-4.

360. Konferencja prasowa 12.XI.96 r.

Dziennik Zachodni, wyd. 1, nr 226, 13 listopada 1996 r., Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Opole, s. 2.

361) Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych,

Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Kielce 1996, stron 249.

362. Plan Partii X, Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/96, Warszawa listopad/grudzień 1996 r., s. 1-3.

363. Dalszy ciąg katastrofy budownictwa mieszkaniowego,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/97, Warszawa styczeń/luty 1997 r., s. 1-2.

364. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/97, Warszawa styczeń/luty 1997 r., s. 3.

365./ Jeśli nie zostanie zmieniona polityka demograficzna państwa POLSCE GROZI WYLUDNIENIE,

Ojczyzna, Nr 2 (131), 15 stycznia 1997, s. 16.

366. Czy nowa Konstytucja może być przygotowaniem do nowego rozbioru Polski?,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/97, Warszawa marzec 1997 r., s. 1-2.

367. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/97, Warszawa marzec 1997 r., s. 2,3.

368) Znaczenie prawa i etyki dla procesów sterowania społecznego w niektórych cywilizacjach,

Miscellanea Methodologicae, STUDIA I MATERIAŁY, Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, No 1, 1997, Kielce 1997, s. 99-117.

369. Do czego prowadzi polityka mieszkaniowa oligarchii biurokratycznej władającej Polską,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 3/97, Warszawa kwiecień 1997 r., s. 1-2.

370. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 3/97, Warszawa kwiecień 1997 r., s. 2,3,4.

371) Pierwiastki łacińskie i bizantyńskie w rozwoju gospodarki polskiej przed i po 1989 roku,

Miscellenea Oeconomicae, STUDIA I MATERIAŁY, rok 1, No 2, 2/1997, Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1997, s. 63-69.

372) Czynnik demograficzny w procesach integracji gospodarki polskiej z europejską,

Materiały Konferencji Naukowej zorganizowanej przez WZiA WSP w Kielcach, Borków 21-22 maja 1997 r., stron 6.

373. Wybory za pasem,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 4/97, Warszawa czerwiec 1997 r., s. 1-2.

374. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 4/97, Warszawa czerwiec 1997 r., s. 2-3.

375. Partia X przystępuje do wyborów,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 5/97, Warszawa lipiec 1997 r., s. 1-3.

376. PLAN PARTII X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 5/97, Warszawa lipiec 1997 r., s. 4.

377. OŚWIADCZENIE, Warszawa, 15 lipca 1997 r.,

odbite w 450 egz. i rozsesłane.

378. KOMUNIKAT, Warszawa, 19 lipca 1997 r.,

odbite w 450 egz. i rozzesłany.

379. Panie Prezydencie Kwaśniewski, Warszawa, 20 lipca 1997 r.,

odbito w 450 egz. i rozesłano.

380.\ Apel o przełożenie wyborów (Józefa Kosseckiego),

Tygodnik Płocki, 5.08.97, s. 9.

381. Nie ma na kogo głosować,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/97, Warszawa wrzesień 1997 r., s. 1.

382. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/97, Warszawa wrzesień 1997 r., s. 2.

383. Partia X przypomniała o swoim istnieniu,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 7/97, Warszawa październik 1997 r., s. 1-3.

384. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 7/97, Warszawa październik 1997 r., s. 3.

385) Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP,

Wydział Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach, Kielce 1997, stron 176.

386. Komunikat,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 8/97, Warszawa grudzień 1997 r., s. 1-3.

387. UWAGA,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 8/97, Warszawa grudzień 1997 r., s. 4.

388. Komunikat,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/98, Warszawa styczeń/luty 1998 r., s. 1,2.

389. Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/98, Warszawa styczeń/luty 1998 r., s. 2,3.

390. Od Redakcji,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/98, Warszawa styczeń/luty 1998 r., s. 4.

391./ Informacje Biograficzne o Gen. bryg. Stefanie Kosseckim,

RZECZPOSPOLITA PODCHORĄŻACKA – Kwartalnik Koła Przyjaciół S.P.P. w Komorowie, nr 1 (VIII), 1998, s. 22-24.

392. KOMUNIKAT,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/98, Warszawa , marzec 1998 r., s. 1.

393. Reforma administracji czy przygotowanie nowego rozbioru?,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/98, Warszawa , marzec 1998 r., s. 2-4.

394. KOMUNIKAT,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 3/98, Warszawa , kwiecień 1998 r., s. 1,2.

395. Reforma administracji – szansa czy zagrożenie,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 3/98, Warszawa , kwiecień 1998 r., s. ,2-4.

396. Partia X zmieniła nazwę,

98/04/19 16:42 PAP/Redakcja Naczelna – Wiadomość AO 1359.

397. Nadchodzą wybory samorządowe, a być może parlamentarne,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 4/98, Warszawa , maj/czerwiec 1998 r., s. 1,2.

398. Z życia Partii X PP,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 4/98, Warszawa , maj/czerwiec 1998 r., s. 3.

399. Rozpoczęły się przygotowania do wyborów samorządowych,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 5/98, Warszawa , lipiec/sierpień 1998 r., s. 1,2.

400. W dniu 11 października 1998 roku przystępujemy do wyborów samorządowych,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/98, Warszawa , wrzesień/październik 1998 r., s. 2-3.

401. Wstąpienie do Unii Europejskiej może być dla Polski groźne, jeżeli nasze elity nie będą konsekwentnie bronić naszych interesów!,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 6/98, Warszawa , wrzesień/październik 1998 r., s. 3-4.

402. Refleksje powyborcze,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 7/98, Warszawa , listopad/grudzień 1998 r., s. 1-4.

403.  Z życia Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 7/98, Warszawa , listopad/grudzień 1998 r., s. 4.

404) Aktualne perspektywy globalnego rozwoju demograficznego,

THE PECULARITY OF MAN, Vol. 3, Warszawa – Kielce 1998, s. 215-220.

405) Metacybernetyczna teoria poznania,

Miscellanea Philosophica, STUDIA I MATERIAŁY, rok 2, No. 3, 5/1998, s. 195-208.

406. Oświadczenie, W-wa, 27.01.1999 (plus komentarz),

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/99, Warszawa , styczeń/luty 1999 r., s. 1,2.

407. Dokąd zmierza Polska,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 1/99, Warszawa , styczeń/luty 1999 r., s. 3-5.

408./ Demograficzne zagrożenie przyszłej siły państw NATO, podpisane Stefan Zaremba,

EMAUS 2000, MARZEC A.D. 1999, NR 3 (4), Rok II, s. 8.

409./ Czy Polska ma ulec wyludnieniu, podpisane Stefan Zaremba,

EMAUS 2000, KWIECIEŃ A.D. 1999, NR 4 (5), Rok II, s. 11-12.

ąrtykuł ten został w całości przedrukowany w: Kwartalnik Narodowy, Nr 2/99, listopad-grudzień 1999, s. 29.

410./ Europie grozi demograficzna zapaść, podpisane Mikołaj Kłos,

EMAUS 2000, CZERWIEC-LIPIEC A.D. 1999, NR 6-7 (7-8), Rok II, s. 14-15.

411./ Od redakcji, WYDARZENIA   3 (Wynika z tego, że Polska już wymiera,

EMAUS 2000, CZERWIEC-LIPIEC A.D. 1999, NR 6-7 (7-8), Rok II, s. 1.

412. Polska zmierza ku zagładzie,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/99, Warszawa , lipiec 1999 r., s. 1-3.

413. Władze przystąpiły do działań zmierzających do likwidacji Partii X,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/99, Warszawa , lipiec 1999 r., s. 3.

414. Od Redakcji,

Biuletyn Informacyjny Partii „X” , Nr 2/99, Warszawa , lipiec 1999 r., s. 4.

415./ Droga do niepodległości – rozmowa Pawła Kosseckiego z gen Ostrowskim (współdziałał J. Kossecki),

Nasz Dziennik, 22 lipca 1999, s. 9.

416./ Kto finansował państwa, które wywołały II wojnę światową, podpisane Stefan Zaremba,

EMAUS 2000, sierpień – wrzesień A.D. 1999, NR 8-9 (9-10), Rok II, s. 9-10.

417) Człowiek jako proces autonomiczny,

THE PECULARITY OF MAN, Vol. 4, Warszawa – Kielce 1999, s. 91-94.

418./ Państwo prawa czy etyki, podpisane Stefan Zaremba,

EMAUS 2000, Październik A.D. 1999, NR 10 (11), Rok II, s. 10-11.

419) Historia systemu sterowania społecznego Kościoła katolickiego,

Bydgoszcz 1999, Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne FAMA Sp. z o.o., stron 171.

420) Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL,

Kielce 1999, stron 524.

421) Współczesne państwo prawa czy etyki,

Mieczysław Michalik (red.) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji, 10-11 września 1999 r. Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000, s. 253-258.

422) Zastosowanie teorii procesów autonomicznych do analizy procesu normotwórczego w etyce,

THE PECULARITY OF MAN, Vol. 5, Warszawa – Kielce 2000, s. 245-251.

423) Rozwój człowieka i społeczeństwa jako procesy autonomiczne,

THE PECULARITY OF MAN, Vol. 5, Warszawa – Kielce 2000, s. 395-406.

424) Społeczne funkcjonowanie norm etycznych w ujęciu twórców Polskiej Szkoły Cybernetycznej, podpisane Ewa Nowakowska,

THE PECULARITY OF MAN, Vol. 5, Warszawa – Kielce 2000, s. 253-258.

425) Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi – Socjotechnika, socjocybernetyka, psychocybernetyka, Skrypt dla oficerów policji,

Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2001, stron 211.

426) Relacja prawda-fałsz w ilościowej i jakościowej teorii informacji,

THE PECULARITY OF MAN, Vol. 6, Warszawa – Kielce 2001, s. 349-386.

427) Socjocybernetyczne funkcjonowanie kategorii piękna i brzydoty w różnych systemach sterowania społecznego,

THE PECULARITY OF MAN, Vol. 7, Warszawa – Kielce 2002, s. 371-389.

428. Biogram Józef Kossecki,

WOREYD ALMANACH, Warszawa 2000, Warszawa 2001, s. 210.

429. Biogram Józef Kossecki,

KTO JEST KIM W POLSCE, Warszawa 2001, s. 427-428.

430. Biogram Józef Kossecki,

International Directory of Distinguished Leadership, Millnnim Edition, 2000, oraz 2001, Americen Biographical Institute Inc., Releigh USA.

431. Biogram Józef Kossecki,

Dictionary of International Biography, 2000, International Biographical Centre Cambridge England.

432. Biogram Józef Kossecki,

[w:] Maciej Roman Bombicki, Encyklopedia Actus Purus KTO JEST KIM w Polsce Nowego Millenium (2000-2002), Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, Poznań 2002, s. 269.

433) Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji. Katowice 2003, Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, stron 210.

434) Dotychczasowy rozwój a perspektywy demograficzne Polskki i Unii Europejskiej, ROCZNIK POLITOLOGICZNY, Nr 1/2003, Kielce 2003, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji Instytut Nauk Politycznych, s. 183-189.

435) „Porządek” i „bezład” w ujęciu metacybernetycznym,

THE PECULARITY OF MAN, Vol. 8, Warszawa – Kielce 2003, s. 245-256.

436./ Moja znajomość z profesorem Andrzejem Wiercińskim, [w:]

„MIĘDZY DRZEWEM ŻYCIA A DRZEWEM POZNANIA”, Księga ku czci profesora Andrzeja Wiercińskiego pod redakcją Mariusza S. Ziółkowskiego i Arkadiusza Sołtysiaka, Warszawa – Kielce 2003, s. 151-152.

437) Zderzenie cywilizacji łacińskiej i orientu w świetle nauki porównawczej o cywilizacjach i społecznej cybernetyki, referat na seminarium „Zderzenie cywilizacji łacińskiej i orientu” Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki w Lublinie 20 maja 2004 r., pełny tekst opublikowany na stronie internetowej RORiJ http://rorij.free.ngo.pl/Zderzenie&cywilizacji.doc . Publikacja streszczona w artykule pt. „Cywilizacja łacińska a orient” Adam Kruczek, Lublin, w „Naszym Dzienniku” 21 maja 2004 r. s. 2. Obszerne streszczenie w „KONSERWATYSTA”, ŚRODA, 04 PAŹDZIERNIKA 2006.

438) Metajęzyk nauki w świetle cybernetyki, „STUDIA METHODOLOGICA”,

No 14, Ternopol 2004, s. 10-19.

439) Czas w metacybernetyce, THE PECULARITY OF MAN, Vol. 9, Kielce-Warszawa 2004, s. 425-434.

440) Metacybernetyka, Kielce – Warszawa 2005, stron 304.

441) Brak filozofii jako podstawowy element manipulacji, FOLOZOFIA W SZKOLE VI, Wspólczesne dylematy i wyzwania etyczne, Kielce, 24-25 września 2004, pod redakcją naukową Bronisława Burlikowskiego i Wojciecha Rechlewicza, Akademia Świętokrzyska Zakład Historii Filozofii INP WZiA, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Kielecki, Kielce 2005, s. 35-41.

442. UWAGA AGRESJA DEMOGRAFICZNA, „RODZINA POLSKA” Ogólnopolski Biuletyn Stowarzyszenia „Rodzina Polska”, Nr 13 (1/2005), s. 10; MYŚL – MIESIĘCZNIK NARODOWY, Październik 2005, NR 18 (11) ROK II, Wałbrzych – Krosno, Kontynuacja BIULETYNU, s. 14-15, (tekst anonimowy, bez odsyłaczy).

443. AGRESJA DEMOGRAFICZNA DAWNIEJ I DZIŚ, MYŚL! – MIESIĘCZNIK NARODOWY, Listopad 2005, NR 19 (12) ROK II, Wałbrzych – Krosno, s. 13-14. (Tekst bez odsyłaczy).

444. Posłowie do książki: Grzegorz Rossa, Żydzi, Polacy, dialog, ze wstępem Stanisława Michalkiewicza, Wydawnictwo ANTYK, Warszawa 2005, s. 143-150.

445) Progres, regres, stagnacja w cybernetyce społecznej, THE PECULARITY OF MAN, Vol. 10, Warszawa – Kielce 2005, s. 131-137.

446) Subiektywne i obiektywne metody oceny prawdziwości informacji w ujęciu socjocybernetyki, Slawisticzni Zapiski, No 1 (5), Ternopil 2006, s. 33-47.

447) Znaczenie relacji prawdy do ideologii dla społecznych procesów poznawczych, STUDIA METHODOLOGICA, Wipusk 17, Ternopil 2006, s. 4-9.

448) Metacybernetyka, FOLOZOFIA W SZKOLE VII, Wspólczesne kierunki filozoficzne, Kielce, 23-24 września 2005, pod redakcją naukową Wojciecha Rechlewicza, Akademia Świętokrzyska Pracownia Filozofii Polityki INP WZiA, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Kielceki, Kielce 2006, s. 213-218.

449./ O PEWNYCH MOŻLIWOŚCIACH WYKORZYSTYWANIA DZIAŁALNOŚCI SEKT W DEZINFORMACJI I DEZINTEGRACJI NARODU POLSKIEGO ; opublikowany www. andrzejwronka.com , Archiwum 2006, Wojna Informacyjna; Manipulacja, dezinformacja.

450./ środa, 20 czerwc 2007

obce agentury walczą o władzę nad Polką – zostaną ukarani, a mienie społeczne bezprawnie rozgrabione zostanie odebrane. Tekst opublikowany w internecie <SOWA – frankfurt@yahoogroups.de> 21 czerwca 2007.

451) Relacje abstrakcyjne – idealne czy relne, STUDIA METHODOLOGICA, Wipusk 20, Ternopil 2007, s. 21-22..

452) Cybernetyka społeczna w świetle poprawności politycznej dawiej i dziś – [w:] „Poprawność polityczna – równość czy wolność?”, pod redakcją Ryszarda Stefańskiego, Toruń – Kielce 2007, Pierwszy tom serii „The pecularity of man”, 1(11), s. 226-231.

453) Integracja nauki i całego ludzkiego poznania, – wykład wygłoszony w Rychłocicach w 2003 roku, opublikowany w 2007 roku na stronie www.autonom.edu.pl , stron 9.

454. Łamanie prawa – List do Stanisława Tymińskiego z 20 czerwca 2007 r. ukazał się pod nagłówkiem: obce agentury walczą o władzę nad Polską – zostaną ukarani, a mienie społeczne bezprawnie zagrabione zostanie odebrane, na stronie: Stanisław Tymiński – Polski Komitet Narodowy  http://pkn.blox.pl/html/1310721,262146,21,html?297480.

455. Seminarium doktoranckie z cybernetyki społecznej, „Studia Filozoficzne”, nr 4 (113), 1975, s. 197.

456.\ List do Redakcji, „Szpilki”, nr 26 (1610), R XXXVIII, 25.06.1972, s. 2.

457) Analiza funkcji socjoznaczenia pewnego terminu kluczowego dla badania struktury systemów sterowania społecznego, „STUDIA METHODOLOGICA”, Wipusk 23, Termopil 2008, s. 123-127.

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH KSIĄŻEK

1) Cybernetyka społeczna, Tom I,
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1973, stron 300.
2) Cybernetyka kultury,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, stron 299.
3) Cybernetyka społeczna,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, stron 440.
II wydanie Warszawa 1981, stron 585.
4) Tajemnice mafii politycznych,
Państwowe Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1978, stron 184.
II wydanie Wydawnictwo Szumacher Kielce 1981 stron 263.
5) Wzajemne oddziaływania sterownicze państw jako układów samodzielnych,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce 1980, stron 164.
6) Problemy sterowania społecznego,
Warszawa 1980, stron 175.
7) Gry sił i interesów w historii,
Państwowe Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1981, stron 243.
8) Reforma systemu sterowania społecznego w Polsce,
Wydawnictwa Rady Uczelnianej SZSP Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981, stron 86.
9) Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1981,
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983, stron 222.
10) Tajniki sterowania ludźmi,
Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984, stron 286.
11) Jak sterować społeczeństwem,
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984, stron 100.
12) Granice manipulacji,
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984, stron 324.
13) Elementy historii trockizmu,
Biuletyn A – Z, Wydział Organizacyjny ZG ZSMP Zespół Informacji, Warszawa 1985, stron 99.
14) Elementy wiedzy o sterowaniu ludźmi. Socjotechnika, socjocybernetyka, psychocybernetyka. Skrypt dla oficerów policji,
Komenda Stołeczna Policji, Warszawa 1991, stron 218, nakład 60 szt.
15) Korzenie polityki, (z przedmową Stanisława Tymińskiego),
Warszawa 1992, stron 222.
16) Podstawy nauki porównawczej o cywilizacjach,
Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1996, 144 strony.
17) Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych,
Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Kielce 1996, stron 249.
18) Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP,
Wydział Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach, Kielce 1997, stron 176.
19) Historia systemu sterowania społecznego Kościoła katolickiego,
Bydgoszcz 1999, Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne FAMA Sp. z o.o., stron 171.
20) Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL,
Kielce 1999, stron 524.
21) Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi – Socjotechnika, socjocybernetyka, psychocybernetyka, Skrypt dla oficerów policji,

Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2001, stron 211.
22) Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji. Katowice 2003, Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, stron 210.
23) Metacybernetyka, Kielce – Warszawa 2005, stron 304.

WYKAZ ATRYKUŁÓW NAUKOWYCH

1) On cetrtain problem of  plane linear viscoelasticity,
Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XII, No.1 – 1964, s. 39-43.
2) Uogólniony płaski stan naprężenia w wirującym lepkosprężystym dysku ze sprężystym pierścieniem,
Rozprawy Inżynierskie, tom 12, nr 2, 1964, s. 297-307.
3) The influence of edge displacements on the dynamic deflection of plate,
Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XIII, No.4 – 1965, s. 201-209.
4) Dynamic deflection of a plate produced by edge stresses,
Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XIII, No.7 – 1965, s. 385-391.
5) One dimensional motion of a dislocation in the field produced by another dislocation,
Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 20, No. 1, 1968, s. 67-85.
6) One dimensional motion of a dislocation in the field of concentrated forces,
Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 20, No. 2, 1968, s. 123-142.
7) Wspólnie z Elżbietą Kossecką, The equations of motion of concentrated dislocation,
Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 20, No. 4, 1968, s. 403-419.
8) Edge dislocation in a visco-elastic medium,
Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XVII, No.3 – 1969, s. 173-177.
9) The motion of a concentrated dislocation within the field of dislocation with finite surface,
Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XVII, No.3 – 1969, s. 179-185.
10) The Green tensor and the displacement and stress fields due to a dislocation in anisotropic medium,
Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 22, No. 5, 1970, s. 497-513.
11) Socjodynamiczna analiza prognoz demograficznych Polski do roku 1980,
Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, tom XXXIII, nr 2, 1971, s. 147-167.
12) Socjodynamiczna metoda badania procesów demograficznych,
Polska 2000, nr 3, 1971, s. 436-496; głos w dyskusji s. 316-322.
13) The problem of  two dislocations in anisotropic medium,
Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 24, No. 1, 1972, s. 105-115.
14) Zastosowanie cybernetyki społecznej do przewidywania skutków polityki ludnościowej,
Studia Demograficzne, nr 29, 1972, s. 3-24.
15) Socjotechnika propagandy politycznej,
Zeszyty Prasoznawcze, rocznik 13, nr 3, 1972, s. 15-26.
16) Zastosowanie cybernetycznej teorii układów samodzielnych do opracowywania prognoz demograficznych,
Materiały z Seminariów Problemowych, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, Warszawa 1972, s. 83-114.
17) Proces produkcji informacji i jego wpływ na aktywność społeczną,
Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, tom XXXV, nr 4, 1973, s. 215-232.
18) Cybernetyczna metoda optymalizacji schematów zarządzania,
Wybrane zagadnienia z teorii polityki, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1973, s. 1-24.
19) Głos w dyskusji,
W kierunku optymalnego rozwoju ludności, Stowarzyszenie PAX Studium Społeczno-Ekonomiczne, 1973, s. 57-61.
20) Integracyjna funkcja cybernetyki społecznej,
Studia Filozoficzne, nr 9, 1974, s. 103-112.
21) Optymalizacja modelu rodziny z punktu widzenia skutków społeczno-ekonomicznych,
Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, nr 5, 1974, s. 18-24.
22) Optymalizacja struktury awansów a sterowanie wydajnością układu społecznego,
Prace Zespołu Marksistowskiej Teorii Polityki Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1974, s. 167-184.
23) Two-dimensional Green Tensor in an infinite anisotropic elastic medium,
Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XXII, No.1 – 1974, s. 21-26.
24) Interactions of screw dislocations and concentrated defects in an infinite elastic medium with a regular symmetry,
Bulletin de l’Acadmie Polonaise des Sciences, Srie des sciences technicques, vol. XXII, No.2 – 1974, s. 53-62.
25) Cybernetyczny model dyfuzji norm społecznych,
Studia Filozoficzne, nr 4, 1975, s. 57-66.
26) Rzymski czy bizantyjski?,
Zarządzanie, rok 3, nr 10, 1975, s. 34-37.
27) Wpływ oddziaływań międzygrupowych na procesy sterowania społecznego,
Cybernetyka społeczna – J. Kossecki (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Kielcach, Kielce 1976, s. 42-56; oraz Wstęp, s. 5-12.
28) Cybernetyczna metoda identyfikacji związków przyczynowych w procesach społecznych,
Studia Filozoficzne, nr 2, 1976, s. 121-129.
29) Znaczenie czasu decyzyjnego dla struktury organizacyjnej społeczeństwa,
Zarządzanie, r. 4, nr 1, 1976, s. 20-23.
30) Procesy sterowania społecznego w zakresie norm zdrowotnych oraz ich wpływ na całkowitą moc społeczną,
Studia Demograficzne, nr 45, 1976, s. 105-110.
31) Socjocybernetyczna analiza nauki,
Problemy postępu naukowo-technicznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 131-148.
32) Społeczno-sterownicze znaczenie programowania ideologicznego,
Światopoglądowe problemy w procesie dydaktyczno-wychowawczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce 1977, s. 111-113.
33) Cybernetyka a kultury narodowe,
Studia Filozoficzne, nr 11, 1978, s. 25-37.
34) Cybernetyka społeczna część I problemy ogólne,
Badania Studia Przyczynki, Materiały Informacyjne Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, nr 5, 1980, s. 23-44.
35) Wspólnie z Lechem Zacherem, Problemy sterowania cywilizacyjnym potencjałem wytwarzania informacji w okresie rewolucji naukowo-technicznej,
Zagadnienia informacji oraz dziłalności innowacyjnej, Polska Akademia Nauk Ośrodek Informacji Naukowej i Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1980, s. 56-81.
36) Cybernetyka społeczna – oddziaływanie na procesy rewolucji naukowo-technicznej,
Nauka – Technika – Społeczeństwo, Ossolineum, Wrocław 1981, s. 225-232.
37) Sztuka nowoczesna a kultura narodowa,
Film Sztuka i Ideologia, J. Trzynadlowski (red), Instytut Filologii Polskiej Zakład Teorii Literatury – Pracownia Filmoznawcza, Uniwersytet Wrocławski, Materiały sesji naukowych 3 listopada 1977, 15-17 września 1978; Wrocław 1981, s. 61-72.
38) Cybernetyka społeczna część II Informacja a procesy sterowania społecznego,
Badania Studia Przyczynki, Materiały Informacyjne Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Warszawa 1981, s. 52-78.
39) Oświata a homeostaza w różnych systemach sterowania społecznego,
Procesy samoregulacji w oświacie, Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sulejówku w dniach 16-17 czerwca 1983, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa 1984, s. 53-59.
40) Czynnik ludzki w procesie eksploatacji systemów technicznych,
Efektywność eksploatacji systemów technicznych, II Szkoła Podstaw Eksploatacji, Warszawa – Poznań, 11-13 kwietnia 1985, s. 184-203.
41) Czynnik ludzki w procesach tworzenia, przetwarzania i wdrażania innowacji w systemach eksploatacji,
Efektywność Eksploatacji Systemów Technicznych, III Szkoła Eksploatacji Systemów Technicznych, Szklarska Poręba 1987, s. 36-45.
42) Wykorzystanie cybernetyki społecznej w procesie humanizacji pracy,
Udział inżynierów i techników w procesie humanizacji warunków pracy, Materiały konferencyjne, Częstochowa 1987, s. 38-45.
43) Metacybernetyka i jej rola w nowoczesnej nauce,
PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Administracji WSP im. J. Kochanowskiego, Tom I, Kielce 1995, s. 55-74.
44) Wzmocnienie społecznej pozycji biurokracji w trakcie przemian dokonujących się w Polsce po 1989 roku,
Kieleckie Studia Społeczne, 3, Kielce 1996 – Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Materiały Konferencji zorganizowanej przez WZiA WSP w Kielcach, 14-15 września 1994 r., s. 161-167.
45) Demokracja – bizantyńskie państwo prawa czy łacińskie państwo etyki,
referat w materiałach na Międzynarodową Konferencję – DEMOKRACJA – TRUDNE POCZĄTKI, WSP Kielce – Ameliówka, 18-19.09.1996 r., 10 stron.
PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe WZiA WSP w Kiecach, Tom IV – V, Kielce 1997, s. 179-186.
46) Socjocybernetyczne podłoże aktualnego kryzysu transformacji ustrojowej w Polsce,
PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe WZiA WSP w Kiecach, Tom II, 1996, s. 81-92.
47) Znaczenie prawa i etyki dla procesów sterowania społecznego w niektórych cywilizacjach,
Miscellanea Methodologicae, STUDIA I MATERIAŁY, Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, No 1, 1997, Kielce 1997, s. 99-117.
48) Pierwiastki łacińskie i bizantyńskie w rozwoju gospodarki polskiej przed i po 1989 roku,
Miscellenea Oeconomicae, STUDIA I MATERIAŁY, rok 1, No 2, 2/1997, Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1997, s. 63-69.
49) Czynnik demograficzny w procesach integracji gospodarki polskiej z europejską,
Materiały Konferencji Naukowej zorganizowanej przez WZiA WSP w Kielcach, Borków 21-22 maja 1997 r., stron 6.
50) Aktualne perspektywy globalnego rozwoju demograficznego,
THE PECULARITY OF MAN, Vol. 3, Warszawa – Kielce 1998, s. 215-220.
51) Metacybernetyczna teoria poznania,
Miscellanea Philosophica, STUDIA I MATERIAŁY, rok 2, No. 3, 5/1998, s. 195-208.
52) Człowiek jako proces autonomiczny,
THE PECULARITY OF MAN, Vol. 4, Warszawa – Kielce 1999, s. 91-94.
53) Współczesne państwo prawa czy etyki,
Mieczysław Michalik (red.) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji, 10-11 września 1999 r. Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000, s. 253-258.
54) Zastosowanie teorii procesów autonomicznych do analizy procesu normotwórczego w etyce,
THE PECULARITY OF MAN, Vol. 5, Warszawa – Kielce 2000, s. 245-251.
55) Rozwój człowieka i społeczeństwa jako procesy autonomiczne,
THE PECULARITY OF MAN, Vol. 5, Warszawa – Kielce 2000, s. 395-406.
56) Relacja prawda-fałsz w ilościowej i jakościowej teorii informacji,
THE PECULARITY OF MAN, Vol. 6, Warszawa – Kielce 2001, s. 349-386.
57) Socjocybernetyczne funkcjonowanie kategorii piękna i brzydoty w różnych systemach sterowania społecznego,
THE PECULARITY OF MAN, Vol. 7, Warszawa – Kielce 2002, s. 371-389.
58) Dotychczasowy rozwój a perspektywy demograficzne Polskki i Unii Europejskiej, ROCZNIK POLITOLOGICZNY, Nr 1/2003, Kielce 2003, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji Instytut Nauk Politycznych, s. 183-189.
59) „Porządek” i „bezład” w ujęciu metacybernetycznym,
THE PECULARITY OF MAN, Vol. 8, Warszawa – Kielce 2003, s. 245-256.
60) Metajęzyk nauki w świetle cybernetyki, „STUDIA METHODOLOGICA”,
No 14, Ternopol 2004, s. 10-19.
61) Czas w metacybernetyce, THE PECULARITY OF MAN, Vol. 9, Kielce-Warszawa 2004, s. 425-434.
62) Zderzenie cywilizacji łacińskiej i orientu w świetle nauki porównawczej o cywilizacjach i społecznej cybernetyki, referat na seminarium „Zderzenie cywilizacji łacińskiej i orientu” Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki w Lublinie 20 maja 2004 r., pełny tekst opublikowany na stronie internetowej RORiJ http://rorij.free.ngo.pl/Zderzenie&cywilizacji.doc . Publikacja streszczona w artykule pt. „Cywilizacja łacińska a orient” Adam Kruczek, Lublin, w „Naszym Dzienniku” 21 maja 2004 r. s. 2. Obszerne streszczenie w „KONSERWATYSTA”, ŚRODA, 04 PAŹDZIERNIKA 2006.
63) Brak filozofii jako podstawowy element manipulacji, FOLOZOFIA W SZKOLE VI, Wspólczesne dylematy i wyzwania etyczne, Kielce, 24-25 września 2004, pod redakcją naukową Bronisława Burlikowskiego i Wojciecha Rechlewicza, Akademia Świętokrzyska Zakład Historii Filozofii INP WZiA, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Kielceki, Kielce 2005, s. 35-41.
64) Progres, regres, stagnacja w cybernetyce społecznej, THE PECULARITY OF MAN, Vol. 10, Warszawa – Kielce 2005, s. 131-137.
65) Subiektywne i obiektywne metody oceny prawdziwości informacji w ujęciu socjocybernetyki, Slawisticzni Zapiski, No 1 (5), Ternopil 2006, s. 33-47.
66) Znaczenie relacji prawdy do ideologii dla społecznych procesów poznawczych, STUDIA METHODOLOGICA, Wipusk 17, Ternopil 2006, s. 4-9.
67) Metacybernetyka, FOLOZOFIA W SZKOLE VII, Wspólczesne kierunki filozoficzne, Kielce, 23-24 września 2005, pod redakcją naukową Wojciecha Rechlewicza, Akademia Świętokrzyska Pracownia Filozofii Polityki INP WZiA, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Kielceki, Kielce 2006, s. 213-218.
68) Relacje abstrakcyjne – idealne czy relne, STUDIA METHODOLOGICA, Wipusk 20, Ternopil 2007, s. 21-22.
69) Cybernetyka społeczna w świetle poprawności politycznej dawiej i dziś – [w:] „Poprawność polityczna – równość czy wolność?”, pod redakcją Ryszarda Stefańskiego, Toruń – Kielce 2007, Pierwszy tom serii „The pecularity of man”, 1(11), s. 226-231.
70) Integracja nauki i całego ludzkiego poznania, – wykład wygłoszony w Rychłocicach w 2003 roku, opublikowany w 2007 roku na stronie www.autonom.edu.pl , stron 9.
71) Analiza funkcji socjoznaczenia pewnego terminu kluczowego dla badania struktury systemów sterowania społecznego, „STUDIA METHODOLOGICA”, Wipusk 23, Termopil 2008, s. 123-127.

BROSZURY

1) Wspólnie z Barbarą Janowicz, Zarys metod statystycznych,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce 1975, strony 4-17.
2./ Elementy socjotechniki propagandy,
Wydział Informacji KC PZPR, Warszawa (1982), stron 32.
3./ Białe plamy w historii Polski, część I,
Wydział Informacji Politycznej KW PZPR, Szczecin – sierpień 1983, stron 49.
4./ Panorama opozycji politycznej,
Wydział Informacji Politycznej KW PZPR, Szczecin – sierpień 1983, stron 47.
5.\ PLAN X – Polska potrzebuje gospodarza – wspólnie ze Stanisławem Tymińskim L., Warszawa – Toronto, marzec – kwiecień 1992 r., stron 34 (moja część s. 21-33; II wydanie podczas kampanii wyborczej w lecie 1993 r.

————————–

[1] Numeracja z nawiasami to artykuły naukowe, zaś z kropkami to artykyły popularno-naukowe i publicystyczne, natomiast tłuste czcionki numerów z nawiasami to książki naukowe, zaś kursywa tłusta z nawiasem to broszura naukowa (skrypt), a kursywa z kropką to broszura publicystyczna. Artykuły popularno-naukowe i publicystyczne w czasopismach publicznych zaznaczono: popularno-naukowe kreską /, zaś publicystyczne \ , po kropce.

W wykazie nie podano artykułu pt. Bizancjum naukowe, opublikowanego w Biuletynie TKM w 1980 roku, będącego przedrukiem takiegoż artykułu opublikowanego w Przeglądzie Technicznym w 1980 roku, który został w niniejszym wykazie podany. Zaś w osobnym wykazie publikacji naukowych opuszczono te prace publikowane w materiałach konferencyjnych, które potem zostały opublikowane w wydawnictwach zwartych pod tymi samymi tytułami wymienionymi we wspomnianym osobnym wykazie.

Źródło: http://twx.bloog.pl/id,3930592,title,ZAKLAMANA-KONFERENCJA-IPN-u-Nurt-Narodowy-Opozycji-Demokratycznej-w-PRL-1955-1990,index.html

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s