II wojna światowa – HEKATOMBA Narodu Polskiego

II wojna światowa – HEKATOMBA Narodu Polskiego

Polska w wyniku II Wojny światowej straciła ok. 8 milionów swoich obywateli, a 12 milionów w wyniku zmiany granic.

Celem Zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej była eksterminacja Słowian

Żołnierz polski walczył na wszystkich frontach II wojny światowej w walce o wyzwolenie Polski i innych krajów europejskich od zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej – sojusznikami byli Anglia, Francja, Związek Radziecki, USA

Wojska Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego wniosły DECYDUJĄCY WKŁAD w zwycięstwo i nad hitlerowską maszyną zbrodni i agresji. Uwieńczeniem było zwycięstwo w Berlinie

Dziś ten czyn zbrojny Ludowego Wojska Polskiego jest zapomniany i zmilczany; dziś bezcześci się pomniki radzieckich żołnierzy, którzy uratowali nas od NIECHYBNEJ EKSTERMINACJI. Ze 100 (stu) żołnierzy Armii Czerwonej do domu wracało 3 (trzech) – w II wojny światowej zginęło 26 milionów Rosjan.

Dziś władze polskie gardzą czynem zbrojnym żołnierza polskiego w największym od czasu Grunwaldu zwycięstwie żołnierza Polskiego nad prusko – niemieckim agresorem, który wielokrotnie napadał na Polskę i doprowadził do jej rozbiorów . Dziś władze polskie odmawiają uhonorowania bohaterów i uhonorowanie zwycięstwa, a Polskie wojsko nie uczestniczy w Paradzie Zwycięstwa w Moskwie.

Dziś już zapomina się, że Polska nie została nawet zaproszona na paradę zwycięstwa w 1946 w Londynie
mimo wielkiej ofiary żołnierza Polskiego w Bitwie o Anglię i uwolnienie Francji i Włoch od faszyzmu.

Dziś nie ma parad i czci dla czynu zbrojnego żołnierza polskiego, ani w Polsce ani w Moskwie

Porównajmy jak się obchodzi czyn zbrojny i historyczne zwycięstwo Słowiańszczyzny nad odwiecznym Pruskim agresorem w Moskwie, a jak w Polsce.

http://radioemka.pl/article/2016/05/08/8-maja-po-raz-drugi-obchodzilismy-narodowy-dzien-zwyciestwa

Victory Day Parade on Red Square 2016 (Full Video)

Dziś całuje się Niemca w d.upe, oddaje się za darmo przemysł, odmawia się żądania od Niemców wypłaty odszkodowań za straty (tylko) w II wojnie światowej.

Dziś „władze polskie” bratają się z potomkami UPA, Gestapo I NSDAP, wprowadzają wojska Bundeswehry do Polski

TO HAŃBA DLA „POLSKICH” WŁADZ. To zniewaga narodu polskiego, który przetrwał niechybną eksterminacje i odbudował kraj ze zniszczeń spowodowanych taktyką „spalonej ziemi” zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej

KTO NAPRAWDĘ WYGRAŁ TĄ OSTATNIĄ WOJNĘ

Obecna banda złodziei i renegatów – to zdrajcy Polski i narodu polskiego – I to zarówno z PiS- jak I z PO – WSZYSCY WON!!

Przypomnijmy zatem politykom polskim, redaktorom i wykształciuchom – na czy polegała II wojna światowa

General Plan Ost”(GPO) – niemiecki, zbrodniczy plan zagłady Słowian.

Procent grup narodowych przeznaczonych do eliminacji oraz wysiedleń na terenach okupowanych przeznaczonych przez III Rzeszę na niemiecką kolonizację

Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia

Polacy 80-85%
Rosjanie 50-60% przeznaczonych do eliminacji oraz 15% do wysłania na zachodnią Syberię.
Białorusini 75%
Ukraińcy 65%
Litwini 85%
Łotysze 50%
Estończycy 50%
Czesi50%
Łatgalowie 100%

STRATY POLSKIE – niewolnicza praca Polaków

2,460,000 –1)osoby cywilne deportowane do Rzeszy na roboty niewolnicze wiatach 1939-1945
400,000 — 2)jeńcy wojenni wykonujący w Rzeszy pracę niewolniczą
590,000 — 3)inwalidzi: – cywilni 490.000 – wojskowi 100.000
863,000 — 4)osoby, które przetrwały obozy koncentracyjne, więzienia itp.
2,478,000 –5)osoby wysiedlone
1,140,000 — 6) osoby które zachorowały na gruźlicę wskutek warunków okupacji niemieckiej*)
3,577,000 – 7)wdowy i sieroty po ofiarach obozów wyniszczenia, pacyfikacji, egzekucji itp.
1,286,000 — 8)wdowy i sieroty po ofiarach więzień i wszelkich obozów odosobnienia
521,000 — 9)wdowy i sieroty po ofiarach zmarłych w następstwie doznanych ran, okaleczeń, nadmiernej pracy itp.

13,305,000 Razem

STRATY MATERIALNE POLSKI

Po drugiej wojnie światowej Polska była zrujnowana – zbrodnicza Nazistowska III Rzesza niemiecka stosowała taktykę „SPALONEJ ZIEMI”

Powołane po wojnie Biuro Odszkodowań Wojennych przy Radzie Ministrów na potrzeby żądań reparacyjnych przygotowało bilans strat materialnych Polski.

Kolej straciła 84 proc. majątku, energetyka – 65 proc., poczta i telekomunikacja – 62 proc., szkolnictwo – 60 proc., górnictwo – 42 proc. Spośród 30 tys. fabryk ocalało 10 tys., jednak i w tych zachowanych połowa budynków była zniszczona. Zniszczono też 30 proc. lasów.

Z okupowanej Polski Niemcy wywieźli lub wykorzystali na miejscu na potrzeby wojennej gospodarki ponad 200 mln ton węgla kamiennego, milion ton soli potasowej, 500 tys. ton rudy żelaza, 100 tys. ton fosforytów. Łączne straty gospodarcze wyniosły 259 mld przedwojennych złotych, czyli 49 mld przedwojennych dolarów. Biorąc pod uwagę fakt, że ówczesny złoty i dolar oparte były na parytecie złota, po przeliczeniu na dzisiejszy kurs Niemcy byłyby nam winne za zniszczenia w gospodarce około 590 mld dolarów, czyli dwa razy więcej niż obecnie wynoszą roczne przychody największych niemieckich koncernów: Volkswagena, Veby, Emteca, Siemensa, Hoechsta i Bayera.

Do tego dochodzą straty poniesione przez poszczególnych obywateli. W 1990 r. prof. Alfons Klafkowski, nieżyjący już specjalista prawa międzynarodowego, wyliczył, że z tego tytułu poszkodowanym i ich spadkobiercom (straty wojenne poniosło ponad 13 mln osób) należałoby się 285 mld dolarów odszkodowań.

Niepoliczalne są straty ludzkie oraz te, które wynikają z zapaści cywilizacyjnej Polski przyłączonej do bloku sowieckiego, co również jest skutkiem wywołanej przez Niemców wojny.

Straciliśmy 39 proc. lekarzy, 33 proc. nauczycieli szkół zawodowych, średnich i podstawowych, 30 proc. naukowców i profesorów wyższych uczelni, 28 proc. księży, 26 proc. prawników. Według różnych ekspertyz, Niemcy powinni za to zapłacić od 100 mld dolarów do 300 mld dolarów odszkodowań. Łącznie zadośćuczynienie Polsce za straty wojenne kosztowałoby Niemcy co najmniej bilion dolarów.

Jak Niemcy płaciły Polsce odszkodowania

Niemcy jako sprawcy dwóch największych kataklizmów wojennych w dziejach świata świetnie opanowali sztukę unikania wypłat reparacyjnych. Po I wojnie światowej z naliczonych przez zwycięskie państwa odszkodowań w wysokości około 30 mld dolarów wynegocjowali spłatę tylko czwartej części.

Po II wojnie światowej Niemcom narzucono pierwotnie wypłatę 200 mld dolarów. Ostatecznie jednak na mocy układu poczdamskiego poprzestano na 20 mld dolarów. Połowa tej sumy przypadła Związkowi Sowieckiemu, który ze swojej części zobowiązał się oddać Polsce 15 proc., czyli około 3 mld dolarów.

Oddawanie Polsce jej należności następowało „w naturze”. Sowieci przekazali nam na przykład tysiąc lokomotyw i około 40 tys. wagonów towarowych, w większości zdezelowanych. Przekazano nam też elementy konstrukcyjne wielu zakładów przemysłowych na ziemiach zachodnich, które najpierw Sowieci wywieźli za swoją granicę, tam przemienili w „dar narodu radzieckiego” i z powrotem wysłali do Polski.
(…)
Sławomir Sieradzki
Współpraca: Filip Gańczak
Agnieszka Pukniel Waszyngton
Piotr Cywiński Berlin
Tygodnik „Wprost”, Nr 1086 (21 września 2003)

Bilans strat

Podczas II wojny światowej zginęło
6 milionów polskich obywateli (co czwarty), w tym: 200 tys. żołnierzy 39 proc. lekarzy 33 proc. nauczycieli szkół niższych szczebli 30 proc. naukowców i wykładowców wyższych uczelni (700 profesorów) 28 proc. księży 26 proc. prawników Na roboty przymusowe wywieziono 2,8 mln osób. Po wojnie zostało 600 tys. inwalidów, 1,2 mln chorych na gruźlicę, 3,6 mln wdów i sierot.Wyrok na Warszawę ( OFICJALNE 6 MILIONÓW – JEST LICZBĄ FAŁSZYWĄ)

Warszawa została zniszczona w ponad 80 procentach, w tym zabudowa przemysłowa w 90 proc., mieszkalna – w 72 proc. Zniszczono 90 proc. zabytków i 100 proc. infrastruktury komunikacyjnej. Zginęło około 800 tys. mieszkańców stolicy (w 1939 r. Warszawa
liczyła 1,3 mln mieszkańców). W 1945 r. na 100 kobiet przypadało 70 mężczyzn.Zabita gospodarka

Kolej – zniszczono 84 proc. majątku: 2,5 tys. lokomotyw, 6,3 tys. wagonów osobowych, 84 tys. wagonów towarowych, 80 proc. mostów kolejowych, 7 tys. km torów (odległość między Warszawą a Nowym Jorkiem).
Przemysł – zniszczono 70 proc. majątku: 20 tys. fabryk, 160 tysięcy warsztatów i małych manufaktur, 64 statki morskie.
Leśnictwo – wytrzebiono 30 proc. drzewostanu: 200 tys. ha lasów całkowicie zniszczono, 500 tys. ha poważnie zdewastowano, 22 mln metrów sześciennych drewna wywieziono do Rzeszy.
Rolnictwo – zniszczono 22 proc. majątku: 500 tys. gospodarstw rolnych, 57 proc. koni, 67 proc. bydła rogatego, 83 proc. trzody chlewnej; plony spadły do poziomu sprzed I wojny światowej.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s